Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (65 registres)
veureadenofibroma (VOCBIOREP)
 biologia
veureanàlisi bromatològica (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 medicina preventiva i salut pública
 química
veureangiofibroma del tròpic (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 dermatologia
 malalties i síndromes
veureangiofibroma nasofaringi (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 otorinolaringologia
 pediatria
veurebenzbromarona (DEM)
 farmacologia
veurebifenil polibromat (DCA)
 química
veurebroma1 (DCA)
 meteorologia
veurebroma (ATGC)
 geografia
veurebroma2 (DCA)
 meteorologia
veurebromargirita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
Cerca broma a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adenofibroma m.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
Sin. abs.: fibroadenoma m.
en adenofibroma subst.
es adenofibroma m.

anàlisi bromatològica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
medicina preventiva i salut pública
química
Anàlisi de la composició, propietats, valor alimentari, conservació i estat químic i sanitari dels productes naturals o artificials destinats a l’alimentació humana o animal.

angiofibroma del tròpic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
dermatologia
malalties i síndromes
Malaltia cutània del Brasil caracteritzada per l’erupció de pàpules vermelles que ulteriorment desenvolupen nodes blavosos.

angiofibroma nasofaringi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
otorinolaringologia
pediatria
Angiofibroma localitzat en la paret posterolateral del nas, concretament en la zona d’unió de l’apòfisi esfenoïdal del palatí, la branca horitzontal del vòmer i l’arrel de l’apòfisi pterigoide de l’esfenoide. Ocorre quasi exclusivament en infants i joves del sexe masculí, entre els 10 i els 25 anys, predilecció que suggereix que aquesta neoplàsia sigui androgenodependent. Es tracta d’una tumoració polipoide que sagna abundosament al més mínim contacte i que pot ocluir completament les fosses nasals. Pot estendre’s per sota de la vora lliure del paladar tou, penetrar en l’antre maxil·lar, fer protusió per fora dels orificis nasals, afectar la nasofaringe i, àdhuc, l’òrbita i la cavitat cranial. Es compon microscòpicament d’una col·lecció intricada de vasos sanguinis o d’un estroma fibrós. Algunes vegades experimenta una regressió parcial després de la pubertat.

benzbromarona f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Fàrmac antigotós i uricosúric, (3,5-dibrom-4-hidroxifenil)-(2-etil-3-benzofuranil) metanona, de fórmula C17H12 Br2O3. Inhibeix la reabsorció tubular d’àcid úric i augmenta la seva excreció renal. Pot produir efectes indesitjats com ara diarrea i reaccions al·lèrgiques.

bifenil polibromat m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: PBB
química
Compost aromàtic que conté benzè i brom, que s’empra en plàstics i en materials retardants del foc. El bifenil polibromat és altament tòxic, molt persistent, bioacumulable i possiblement cancerigen.
Sin. compl.: polibromobifenil m.
en polybrominated biphenyl subst.
es bifenilo polibromado m.
fr biphényle polybromé m.

broma1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Boira, esp. poc espessa, que permet una mica més de visibilitat.
en haze subst.
es bruma f.
fr brume f.

broma f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Boira poc espessa.

broma2 m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Núvol.
Sin. pref.: núvol m.
en haze subst.
es bruma f.
fr brume f.

bromargirita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie, bromur d’argent, AgBr, amb el 57,4 % d’argent i el 42,6 % de brom, sempre en petites quantitats de clor; cúbic; D: 2,5; Pe.: 6,474-6,50; lluïssor resinosa adamantina; translúcid; incolor, verd o groc, però molt sovint esdevé gris; ratlla blanca; sèctil. Es forma a les mineralitzacions d’oxidació, conjuntament amb la clorargirita.
Sin. compl.: bromirita f., bromita f., bromur d’argent m.
en bromargyrite
es bromargirita