Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (42 registres)
veureassaig de consolidació (DMCSC)
 propietats f√≠siques i comportament del s√≤l
 qualitat, avaluaci√≥, degradaci√≥ i protecci√≥ de s√≤ls
veureconsol (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecònsol1 (DJC)
 hist√≤ria del dret
veurecònsol2 (DJC)
 dret
veureconsolat1 (DJC)
 dret
veureconsolat2 (DJC)
 dret
veureconsolat3 (DJC)
 dret
veureconsolat de mar (DJC)
 hist√≤ria del dret
veureconsolidable (DEM)
 conceptes generals i de suport
 traumatologia i ortop√®dia
veureconsolidació (VPCA)
 mem√≤ria
Cerca cònsol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

assaig de consolidació c. nom. m.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Prova per la qual es determinen al laboratori els canvis de densitat aparent i consistència d’una mostra inalterada de sòl en funció del contingut d’humitat i la càrrega de compressió. El mètode consisteix a confinar la mostra en una anella, comprimir-la entre plaques poroses i registrar els canvis de volum de la mostra en funció de la compressió mecànica exercida per les plaques.
Sin. compl.: assaig de compressió c. nom. m.
en consolidation test
es ensayo de consolidación, ensayo de compresión
fr essai de compression
gl ensaio de consolidación
pt ensaio de consolida√ßão

consol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acci√≥ d‚Äôalleujar la pena, el dolor (d‚Äôalg√ļ); l‚Äôefecte.

cònsol1 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Jurat1.
Sin. pref.: jurat1 m.
es cónsul

cònsol2 m. i f.
Diccionari jurídic
dret
Agent diplomàtic encarregat pel govern d’un estat de protegir, en una ciutat estrangera, els interessos dels seus nacionals.
Ex.: El cònsol d’Itàlia a València. La cònsol de Bèlgica celebrà una recepció oficial.
es cónsul

consolat1 m.
Diccionari jurídic
dret
Càrrec de cònsol.
es consulado

consolat2 m.
Diccionari jurídic
dret
Oficina d’un cònsol o una cònsol.
es consulado

consolat3 m.
Diccionari jurídic
dret
Tribunal d’origen medieval per a entendre en els afers comercials de mar i terra.
es consulado

consolat de mar c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Jurisdicció especial que entenia en matèria mercantil i en afers marítims.
es consulado de mar

consolidable adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
traumatologia i ortopèdia
Que es pot consolidar.

consolidació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
memòria
Terme documentat a Bagu√Ī√† 1971.
en consolidation subst.