Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (78 registres)
veureacabalar (DJC)
 dret
veureacabalat | acabalada (DJC)
 dret
veurealcabala (DJC)
 història del dret
veurealcabaler (DJC)
 història del dret
veurecabal (DGEOL)
 hidrogeologia
veurecabal (VMCS)
 gestiĂł i Ăşs sostenible del sòl
veurecabal1 (AQQ)
 quĂ­mica
veurecabal2 (AQQ)
 quĂ­mica
veurecabal (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 fĂ­sica
 hematologia i hemoterĂ pia
veurecabal1 (VOCFOR)
 parĂ metres hidrològics i d’avaluaciĂł de l’erosiĂł
Cerca cabal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acabalar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Afanyar-se a aconseguir i conservar {riqueses, cabals o patrimoni en general}.
Ex.: El rei va acabalar una gran riquesa.
es acaudalar

acabalat | acabalada adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que té molts cabals.
Ex.: Tot i que era una família molt acabalada i van poder contractar un advocat molt competent, no van poder evitar que el seu fill entrés a la presó.
Sin. compl.: cabalĂłs | cabalosa adj.
es acaudalado | acaudalada

alcabala f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Impost d’origen castellà que gravava les vendes i les permutes de béns mobles i immobles.
es alcabala

alcabaler m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Home que arrendava, administrava o cobrava les alcabales.
es alcabalero

cabal m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Volum d’aigua (litres, metres cúbics) de l’aigua i el material sòlid que passen a través d’una secció d’un riu (o d’un canal), que s’escola pel llit d’un riu, d’un canal, o que brolla d’una deu, en una unitat de temps; generalment és expressat en m3/s o en l/s.
Sin.: dèbit m.
en discharge, flow
es caudal
fr débit

cabal m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
en discharge subst.
es caudal m.
fr débit m.

cabal1 m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Magnitud que expressa la quantitat de fluid que, per unitat de temps, travessa la secciĂł del conducte per on circula.
Sin. compl.: velocitat de flux c. nom. f.
en flow rate subst.

cabal2 m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
En cromatografia, volum eluït de la fase mòbil en la columna per unitat de temps.
Sin. compl.: velocitat de flux en volum c. nom. f.
en volume flow rate subst.

cabal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
fĂ­sica
hematologia i hemoterĂ pia
Magnitud que expressa la quantitat de fluid que, per unitat de temps, travessa una secciĂł del conducte per on circula.
Sin. compl.: dèbit
de Ausstoss
en output, volume
es caudal, gasto
fr débit
it portata

cabal1 m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
en runoff subst.
es caudal m., gasto m.
fr débit m.