Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 42 (418 registres)
veurea porta tancada (DJC)
 dret
veureabarrancat | abarrancada (ATGC)
 geografia
veureacne urticada (DEM)
 dermatologia
 obstetrícia i ginecologia
 psicologia
 semiologia
veureactitud forçada (DEM)
 malalties i síndromes
veureactivitat classificada (DCA)
 dret
 economia
veureadvocat | advocada (DJC)
 dret processal
veureadvocat d’ofici | advocada d’ofici (DJC)
 dret civil
veureadvocat de l’acusació | advocada de l’acusació (DJC)
 dret processal
veureadvocat de l’Estat | advocada de l’Estat (DJC)
 dret
veureadvocat de la defensa | advocada de la defensa (DJC)
 dret processal
Cerca cada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a porta tancada loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A porta closa.
Ex.: El judici se celebrà a porta tancada.
Sin. pref.: a porta closa loc. adv.
es a puerta cerrada

abarrancat | abarrancada adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del terreny on els barrancs caracteritzen el paisatge.
Ex.: A Castellolí (Anoia), les zones abarrancades són molt notables.

acne urticada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
obstetrícia i ginecologia
psicologia
semiologia
Prurigen subagut que es manifesta exclusivament en la cara, que apareix en noies adolescents o dones joves amb trastorns psicològics. La pruïja és molt intensa i les lesions poden empitjorar durant la menstruació.
Sin. compl.: acne urticata, excoriació neuròtica, urticària de l’acne

actitud forçada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
Positura anòmala atribuïble a un procés patològic.

activitat classificada f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
economia
Activitat que es considera molesta, insalubre, nociva o perillosa en l’atorgament de la llicència municipal d’activitat.
en classified activity subst.
es actividad clasificada f.
fr activité classifiée f.

advocat | advocada m. | f.
Diccionari jurídic
dret processal
Persona que assessora sobre qüestions de dret i defensa les causes civils, criminals o laborals d’altri.
Sin. compl.: assertor m., lletrat | lletrada m. | f.
es abogado | abogada, letrado | letrada

advocat d’ofici | advocada d’ofici c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Advocat o advocada que defensa, en un procés civil, un litigant sense recursos o, en un procés penal, un acusat o acusada que no en té.
Sin. compl.: advocat de pobres2 c. nom. m.
es abogado de oficio | abogada de oficio

advocat de l’acusació | advocada de l’acusació c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Advocat o advocada que acusa una persona que litiga en un procés penal.
Ex.: L’advocat de l’acusació ha demanat sis anys de presó per a l’acusat.
es abogado de la acusación | abogada de la acusación

advocat de l’Estat | advocada de l’Estat c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Advocat o advocada dependents de l’Estat que tenen la funció d’assessorar i també representar i defensar en judici l’Estat i els seus organismes autònoms, així com de representar i defensar els òrgans constitucionals les normes internes dels quals no estableixin un règim especial propi.
Ex.: L’advocat de l’Estat acabà el seu parlament demanant la desimputació de la infanta, la qual cosa causà estupefacció entre els juristes més prestigiosos.
Sin. compl.: advocacia de l’Estat c. nom. f.
es abogado del Estado | abogada del Estado

advocat de la defensa | advocada de la defensa c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Advocat defensor | advocada defensora.
Ex.: L’advocat de la defensa assegura que no hi ha proves suficients per a condemnar la seva clienta.
Sin. pref.: advocat defensor | advocada defensora c. nom. m. | c. nom. f.
es abogado defensor | abogada defensora, abogado de la defensa | abogada de la defensa