Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 17 (170 registres)
veureacumulaciĂł calcĂ ria (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veurealabastre calcari (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurealgues calcĂ ries (DGEOL)
 paleontologia sistemĂ tica
veureargila calcĂ ria (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurebretxa calcĂ ria (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurecalçar (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducciĂł
veurecalçar (DPF)
 transport ferroviari
veurecalçar (DAGRIC)
 agricultura
veurecalcarenita (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurecalcarenita (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca calçar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acumulaciĂł calcĂ ria c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
AcumulaciĂł de carbonat cĂ lcic1.
Sin. pref.: acumulaciĂł de carbonat cĂ lcic1 c. nom. f.
en calcium carbonate accumulation
es acumulaciĂłn caliza
fr accumulation calcaire
gl acumulaciĂłn calcaria

alabastre calcari m.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Mineral o roca sedimentària, varietat de calcària formada per una concreció estalagmítica translúcida, vinçada i de colors clars, emprada com a pedra ornamental, semblant a l’alabastre.
Sin. compl.: alabastre de Garraf m., alabastre egipci m., alabastre oriental m., marbre ònix m., ònix d’Algèria m., ònix de Mèxic m.
en travertine
es alabastro calizo
fr albâtre calcaire

algues calcĂ ries f. pl.
Diccionari de geologia
paleontologia sistemĂ tica
Grup taxonòmicament heterogeni d’algues predominantment marines que secreten carbonat de calci al voltant de llurs teixits.
en calcareous algae
es algas calcáreas
fr algues calcaires

argila calcĂ ria f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Roca argilosa que conté més d’un 20 % (o també d’un 5 a un 35 %) de carbonat de calci en forma de material fi precipitat de petites partícules d’organismes, o fragments, carbonàtics.
en calcareous shale, limy clay
es arcilla caliza, marga
fr argile calcaire, marne

bretxa calcĂ ria f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Calcirudita constituïda per elements angulosos, o cairells, de més de 2 mm de diàmetre i cimentats per material carbonàtic.
en calcibreccia
es brecha calcárea
fr brèche

calçar v. tr.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducciĂł
Sin. compl.: colgar v. tr.
es aporcar v. tr.

calçar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Col·locar material a la part baixa d’una cosa per impedir-ne el moviment.
es calzar

calçar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Acostar terra a les arrels no cobertes o a part de la tija per protegir-les, segons el cas, de la humitat, el fred o la calor excessius, i també per afavorir el blanqueig d’algunes plantes.
es acollar v. tr., aporcar v. tr.

calcarenita f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Roca detrítica calcària, solta o consolidada, que comprèn més del 50 % d’elements calcaris, transportats o autígens, pertanyents a la fracció arenita (o sorra), amb grans compresos entre 2 i 1/16 mm, els quals poden ésser intraclasts, bioclasts, oòlits, etc.; el ciment, si n’hi ha, és micrític o esparític. Per ex., el marès mallorquí.
Sin.: calcĂ ria calcarenĂ­tica f.
en calcarenite
es calcarenita, calciarenita
fr calcarénite

calcarenita f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Roca sedimentĂ ria detrĂ­tica de composiciĂł calcĂ ria, solta o consolidada (gres), amb mĂ©s d’un 50 % d’elements calcaris, transportats o autigènics, pertanyents a la fracciĂł sorra i el ciment de la qual, en cas d’haver-n’hi, Ă©s micrĂ­tic o esparĂ­tic.
Sin. compl.: calcĂ ria calcarenĂ­tica c. nom. f.
V. t.: gres m., esparita f., micrita f.
en calcarenite
es calcarenita
fr calcarénite