Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecalma (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecalma1 (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurecalma1 (ATGC)
 geografia
veurecalma (DCA)
 meteorologia
veurecalma2 (VOCFOR)
 incendis forestals
veurecalma2 (ATGC)
 geografia
veurecalma3 (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veurecalma3 (ATGC)
 geografia
veurecalma equatorial (ATGC)
 geografia
veurecalmagita (AQQ)
 química
Cerca calma a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

calma f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Cim de muntanya que forma un pla d’extensió considerable.
2. Planell acimat sense bosc.
V.: altiplà m.

calma1 f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
Planell culminal sense bosc.

calma1 f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Manca de vent.

calma f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Absència de vent.
en calm subst.
es calma f.
fr calme m.

calma2 f.
Vocabulari forestal
incendis forestals
Sense vent.

calma2 f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Camp segat d’ordi o de blat.
2. Camp de rostoll.

calma3 f.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu

calma3 f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Pla dalt d’un cim.
Ex.: El pla de la Calma, al Montseny, és el cas típic d’una denominació genèrica transformada en nom propi.
2. Conjunt de muntanyes amb cimalls més o menys plans que formen plataforma.

calma equatorial c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Manca de vent en la zona de 250 km a 1.000 km entre els 5° i els 10° N de l’Atlàntic. Aquesta zona o franja es troba entre els alisis del NE i de SE.

calmagita f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en calmagite subst.