Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 193 (1.925 registres)
veurea boca de canó1 (DJC)
 dret
veurea boca de canó2 (DJC)
 dret
veurea canvi de (DJC)
 dret
veureabdicant (DJC)
 dret
veureabrupte de canvi de fàcies (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureacanador (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureacanalat | acanalada (ATGC)
 geografia
veureacanar (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veureacanar (DJC)
 dret
veureacanir (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca can a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a boca de canó1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: El forense determinà que l’assassí havia disparat a boca de canó.
es a bocajarro

a boca de canó2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Fet amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: Amb l’examen visual van poder determinar que es tractava d’un tret a boca de canó.
es a bocajarro

a canvi de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
En canvi de.
Ex.: Un dels testimonis ha explicat que participa en un programa d’ajuda a la gent gran en què s’ofereix allotjament a canvi de companyia.
Sin. pref.: en canvi de loc. prep.
es a cambio de, en cambio de

abdicant adj.
Diccionari jurídic
dret
Que abdica.
Ex.: La persona abdicant renuncia a tots els privilegis del seu títol.
es abdicante

abrupte de canvi de fàcies m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Relleu bastant rost produït en un canvi o gradació lateral de litologia en una conca sedimentària on l’erosió posa en relleu sortint les roques més resistents i crea una depressió erosiva en les menys resistents com, per exemple, entre els guixos o calcàries tabulars i resistents que ocupen la part central de la conca i unes margues marginals que fan gradació amb aquests dipòsits químics.
es abrupto de cambio de facies
fr abrupt de changement de faciès

acanador m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Qualsevol eruga de lepidòpters geomètrids.
Sin. compl.: agrimensor m., apamador m.
en looper n.
es gusano medidor c. nom. m.
fr chenille arpenteuse c. nom. f.

acanalat | acanalada adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del vent o del corrent fluvial que passen per un indret estret, com pot ésser un congost.
Ex.: El vent fred del Pirineu baixa acanalat per la vall del riu Cardener.

acanar v. tr.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics

acanar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Amidar amb la cana.
Ex.: Les persones que acanen terrenys s’anomenen acanadors.
es acanar

acanir v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Cobrir, el ca, la cussa.