Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurecaptació d’aigua (DGEOL)
 hidrogeologia
veurecaptació d’aigua (DCA)
 geologia
veurecaptació d’aigua de pluja (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecaptació d’escolament (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuregaleria de captació (DCA)
 arquitectura
veureinhibidor selectiu de la recaptació de la serotonina (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 farmacologia
 neurologia
 salut mental
veuremina de captació (DCA)
 arquitectura
veurerecaptació1 (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veurerecaptació1 (DJC)
 dret
veurerecaptació2 (VOCFOR)
 generalitats
Cerca captació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

captació d’aigua f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Acció de captar l’aigua.
en water-catchment
es captación de agua
fr captage d’eau

captació d’aigua f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Acció de treure aigua d’una font, pou, llac, riu o mar per tal d’alimentar un abastament d’aigua, un rec, una presa, un circuit industrial, etc.
en water catchment subst., water harnessing subst.
es captación de agua f.
fr captage d’eau m.

captació d’aigua de pluja c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Procés de capturar i emmagatzemar aigua pluvial per a ús humà o per regar horts familiars. Constitueix una solució econòmica, ambiental i sostenible per a zones àrides i semiàrides.
en rainwater harvesting, rainwater harvest
es cosecha de lluvia
fr collecte d’eau de pluie
gl captación de auga de choiva
pt captação de água de chuva

captació d’escolament c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica que s’utilitza per aprofitar al màxim l’aigua de la pluja que no s’infiltra, captant-la i emmagatzemant-la per poder-ne disposar posteriorment per al reg, per millorar la producció de cultius, per a repoblacions forestals o per a consum humà o del bestiar. Es practica en àrees semiàrides i àrides, en llocs amb pluges molt irregulars i en regions amb una marcada estació seca durant una part de l’any (p. ex., al Corredor Seco dels països centreamericans).
Si bé és un sistema tradicional en molts països, en l’actualitat s’ha de realitzar amb una base científica, segons els factors següents, entre altres: 1) mida de la microconca (de 0, 5 m 2 a 1000 m2); 2) característiques de la finca; 3) espai per a les diferents obres i el reservori de l’aigua, que s’ha de situar a la part més alta de l’àrea que cal proveir; 4) dades referents a pluviometria, coeficient d’escolament, tipus de sòls i requeriments hídrics dels conreus.
Les característiques del sistema de captació poden ser les següents: 1) requereix assistència tècnica de serveis d’extensió; 2) té costos baixos; 3) la construcció és manual, amb el mínim d’equip i amb la mà d’obra pròpia; 4) les operacions i el manteniment que cal realitzar han de ser senzills i fàcils d’entendre pels usuaris.
Sin. compl.: collita d’aigua d’escolament c. nom. f.
V.: estructura de retenció c. nom. f.
en runoff collection
es captación de escorrentía, cosecha de agua en microcuencas
fr collecte des eaux de ruissellement
gl captación de escoamento
pt captação de enxurrada

galeria de captació f.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Excavació subterrània feta per a captar aigües, amb pendent cap a l’exterior a fi d’aconseguir-ne un flux.
Sin. compl.: mina de captació f.
en adit subst.
es galería de captación f.
fr galerie de captage f.

inhibidor selectiu de la recaptació de la serotonina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
farmacologia
neurologia
salut mental
Fàrmac que inhibeix de manera selectiva la recaptació de serotonina en el sistema nerviós central. S’empra en el tractament de la depressió, crisis d’ansietat, trastorns obsessius i compulsius i en la bulímia. Pertanyen a aquest grup la fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina i citalopram.

mina de captació f.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Galeria de captació.
Sin. pref.: galeria de captació f.
en adit subst.
es mina de captación f.
fr galerie de captage f.

recaptació1 f.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions
Sin. compl.: recaptament m.
es recaudación f.
fr perception f.

recaptació1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció de recaptar.
Sin. compl.: recaptament m.
es recaudación

recaptació2 f.
Vocabulari forestal
generalitats
V.: recaptació1 f.