Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veurecarregar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecarregar (DEM)
 endocrinologia i nutrició
veurecarregar1 (DJC)
 dret
veurecarregar (BMC)
 fraseologia
veurecarregar (DPF)
 transport ferroviari
veurecarregar2 (DJC)
 dret
veurecarregar3 (DJC)
 dret
veurecarregar4 (DJC)
 dret
veurecarregar en compte (DJC)
 dret
veurecarregar-se (DEM)
 malalties i síndromes
 semiologia
Cerca carregar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

carregar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Oprimir amb el seu pes.

carregar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
Menjar o beure excessivament.

carregar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Introduir un cartutx, un projectil o una quantitat de pólvora {en una arma de foc}.
Ex.: Van carregar les armes abans d’enfrontar-se amb els delinqüents.
es cargar

carregar v. tr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

carregar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Efectuar una càrrega.

carregar2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
La força pública, escometre abrivadament una manifestació per dispersar-la.
Ex.: Els Mossos van carregar contra els manifestants més violents.
es cargar

carregar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Col·locar {un pes o un gravamen} sobre un bé o un dret.
Ex.: Han carregat un gravamen a la finca.
es cargar

carregar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Forçar, exagerar o fer pujar el pes, el caràcter o el valor {d’alguna cosa}.
Ex.: És inadmissible que carreguin el preu dels aliments de primera necessitat per raons purament especulatives.
es cargar

carregar en compte c. v.
Diccionari jurídic
dret
Assentar en el dèbit d’algú.
Ex.: Informeu el client de la data que se li carregarà en compte els rebuts.
es adeudar

carregar-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
semiologia
Agreujar-se els senyals d’una malaltia.