Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veurecarregar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecarregar (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
veurecarregar1 (DJC)
 dret
veurecarregar (BMC)
 fraseologia
veurecarregar (DPF)
 transport ferroviari
veurecarregar2 (DJC)
 dret
veurecarregar3 (DJC)
 dret
veurecarregar4 (DJC)
 dret
veurecarregar en compte (DJC)
 dret
veurecarregar-se (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 semiologia
Cerca carregar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

carregar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Oprimir amb el seu pes.

carregar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
Menjar o beure excessivament.

carregar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Introduir un cartutx, un projectil o una quantitat de pĂłlvora {en una arma de foc}.
Ex.: Van carregar les armes abans d’enfrontar-se amb els delinqüents.
es cargar

carregar v. tr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

carregar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Efectuar una cĂ rrega.

carregar2 v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
La força pública, escometre abrivadament una manifestació per dispersar-la.
Ex.: Els Mossos van carregar contra els manifestants més violents.
es cargar

carregar3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Col·locar {un pes o un gravamen} sobre un bé o un dret.
Ex.: Han carregat un gravamen a la finca.
es cargar

carregar4 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Forçar, exagerar o fer pujar el pes, el caràcter o el valor {d’alguna cosa}.
Ex.: És inadmissible que carreguin el preu dels aliments de primera necessitat per raons purament especulatives.
es cargar

carregar en compte c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Assentar en el dèbit d’algú.
Ex.: Informeu el client de la data que se li carregarĂ  en compte els rebuts.
es adeudar

carregar-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
semiologia
Agreujar-se els senyals d’una malaltia.