Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurecarretera (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
veurecarretera (ATGC)
 geografia
veurecarretera (DJC)
 dret civil
veuredic carretera (ATGC)
 geografia
veurellum de carretera (TTAUTO)
 enllumenat
veurellum de carretera (VOCAUTO)
veurepoble carretera (ATGC)
 geografia
Cerca carretera a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

carretera f.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts
Sin. compl.: estrada f.
fr route f.

carretera f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Via pública, generalment ampla i espaiosa, per on poden transitar tota mena de vehicles.
Ex.: La carretera que uneix l’enclavament de Llívia amb la resta de Catalunya és internacional perquè creua terres, també catalanes, sota sobirania francesa.

carretera f.
Diccionari jurídic
dret civil
Via de domini i ús públics projectada i construïda fonamentalment per a la circulació de vehicles automòbils.
Ex.: Segons la Llei de carreteres, queden exclosos de la consideració de carretera els camins, les vies i els accessos als nuclis de població que integren la xarxa viària de titularitat municipal, sempre que no tinguin la consideració de tram urbà o de travessera, les pistes forestals, els camins rurals i els camins de servei o d’accés, de titularitat pública o privada, construïts com a elements auxiliars o complementaris de les activitats específiques de les persones titulars.
es carretera

dic carretera c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dic que, a més de retenir les aigües, ha estat construït de manera que la seva part superior permeti el pas de vehicles.

llum de carretera c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
enllumenat
Vegeu la figura 23.12.
Sin. compl.: llum llarg c. nom. m.
en main beam light subst., upper beam light subst.
en [US] driving beam light subst., high beam light subst.
es luz de carretera c. nom. f.

llum de carretera c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: llum llarg c. nom. m.
en main beam light subst., upper beam light subst.
en [US] driving beam light subst., high beam light subst.
es luz de carretera c. nom. f.

poble carretera c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Poble carrer.
Sin. pref.: poble carrer c. nom. m.