Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureCastellani, Sir Aldo (DEM)
 epònims
veurecastellania (DJC)
 història del dret
veureCastellani-Low (DEM)
 epònims
veureConsell de Castella (DJC)
 història del dret
 institució
veureencasellat | encastellada (ATGC)
 geografia
veuremixtura de Castellani (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veurepàramo castellà (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureral castellà (DJC)
 numismàtica
veurereacció de Castellani (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 urologia
veurereacció de Castellani (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca castellà a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Castellani, Sir Aldo n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge italià, que treballà a Roma, Lisboa i Londres, 1877-1971.
V.: broncospiroquetosi f., mixtura de Castellani f., reacció de Castellani f.

castellania f.
Diccionari jurídic
història del dret
Possessió feudal d’un castell.
Sin. compl.: carlania f., castlania f.
es castellanía

Castellani-Low n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu signe de Castellani-Low.

Consell de Castella n. pr. m.
Diccionari jurídic
història del dret
institució
Institució política castellana configurada com un òrgan consultiu permanent que assessorava el monarca en la gestió dels afers públics de la Corona, i col·laborava en el govern i l’administració de l’Estat.
es Consejo de Castilla

encasellat | encastellada adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del poble situat dalt d’un puig, a semblança d’un castell.

mixtura de Castellani f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
Solució aquosa de tartrat doble d’antimoni i potassi, salicilat sòdic, iodur potàssic i bicarbonat sòdic, emprada en les infeccions cutànies produïdes per Treponema pertenue.

pàramo castellà c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Territori extens, generalment pla, amb nivells altitudinals d’uns 700 m i amb les característiques següents: el clima és fred i té una gran amplitud tèrmica; està obert a tots els vents, vents dessecants; és erm; els sòls tenen poc desenvolupament, són pedregosos i erosionats, amb afloraments rocosos freqüents, tot i que hi poden haver paleosòls força desenvolupats, amb horitzons petrocàlcics; els sòls són poc fèrtils, poc productius i s’hi conreen cereals de secà i vinyes; la vegetació natural és escassa, resultat de la desforestació, oberta, xeròfila i d’escàs port; la inhospitalitat de la zona fa que la població sigui més aviat escassa.
Per extensió, el terme també es refereix a qualsevol lloc inhòspit, fred i sense abric.
A Espanya, el terme pàramo s’utilitza per fer referència principalment a unes unitats geomorfològiques estructurals característiques de la Meseta (sud i nord), resultants de l’encaixament de la xarxa fluvial quaternària en els materials miocens de sedimentació de les conques del Tajo i del Duero. Fisiogràficament, generen plataformes amb seqüències sedimentàries horitzontals coronades per les denominades calcàries del pàramo, que actuen com a nivells resistents a l’erosió. Sobre aquesta superfície, s’hi desenvolupen localment sòls amb horitzons petrocàlcics de gruix variable.
en Castilian paramo
es páramo castellano
fr paramo castillan

ral castellà c. nom. m.
Diccionari jurídic
numismàtica
V.: ral m.

reacció de Castellani f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
tècniques diagnòstiques i de tractament
urologia
Reacció en què el fenol líquid produeix un anell blanc en la superfície de contacte amb l’orina que conté albúmina.

reacció de Castellani f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
Reacció d’aglutinació per a investigar l’existència d’una infecció mixta amb espècies bacterianes afins.