Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurecaure1 (DPESCA)
 pesca
veurecaure2 (DPESCA)
 pesca
veurecaure a terra (DPF)
 transport ferroviari
veuredecaure (VOCFOR)
 generalitats
veuredecaure1 (DJC)
 dret
veuredecaure2 (DJC)
 dret
veuredecaure3 (DJC)
 dret
veureescaure (DJC)
 dret
veurerecaure1 (DJC)
 dret
veurerecaure2 (DJC)
 dret
Cerca caure a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

caure1 v. intr.
Diccionari de pesca
pesca
Desviar-se, una nau, del seu rumb.
es caer v. tr.

caure2 v. intr.
Diccionari de pesca
pesca
Minvar la intensitat del vent o del corrent.
es caer v. intr.

caure a terra c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Descarrilar un petit nombre de vehicles amb les mínimes conseqüències.
es caer al suelo
fr aller dans le sable, déraillement

decaure v. intr.
Vocabulari forestal
generalitats

decaure1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Perdre la vigència o el vigor legals.
Ex.: Al final de la legislatura decauen totes les tramitacions.
es decaer

decaure2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Ometre el tractament d’un punt de l’ordre del dia perquè no escau de fer-ho.
Ex.: La sol·licitud de compareixença no té sentit perquè la compareixença ja s’ha dut a terme; per tant, aquest punt decau.
es decaer

decaure3 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
En un òrgan col·legiat, no caldre debatre un text perquè va associat o depèn d’un altre que ha estat retirat o rebutjat.
Ex.: Com que el projecte de llei es va retirar, l’esmena que s’hi havia presentat va decaure.
es decaer

escaure v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Ser procedent1 i ser procedent2.
Ex.: La cap del servei ha decidit que no escau la petició formulada pels funcionaris. Escau tancar la botiga perquè comercialitzava productes en mal estat.
Sin. pref.: ser procedent1 c. v., ser procedent2 c. v.
es proceder, ser procedente

recaure1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Una càrrega, un treball o una responsabilitat, venir a caure sobre algú.
Ex.: La responsabilitat que comporta ser president recau en tot l’equip de govern.
es recaer

recaure2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Una acció, afectar directament algú o alguna cosa.
Ex.: La potestat sancionadora recau directament en el responsable del departament.
es recaer