Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 22 (214 registres)
veureadreç de cavall (DRAMAD)
 ramaderia
veurebescavar (VOCFOR)
 preparació i plantació
veurebescavar1 (DAGRIC)
 agricultura
veurebescavar2 (DAGRIC)
 agricultura
veurebestiar cavallí (DRAMAD)
 ramaderia
veurebraç de cavalló (DAGRIC)
 agricultura
veurecamí de cavalls (ATGC)
 geografia
veurecava1 (ATGC)
 geografia
veurecava1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecava2 (ATGC)
 geografia
Cerca cava a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adreç de cavall m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Conjunt de gualdrapa i altres robes que serveixen per adornar la cavalleria.
es aderezo del caballo m.

bescavar v. intr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

bescavar1 v. intr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Cavar la terra per segona vegada d’una manera més lleugera que la primera.
es binar v. tr., edrar v. tr.

bescavar2 v. intr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Cavar la terra de devora les plantes.
es sachar v. tr.

bestiar cavallí m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Bestiar format per cavalls, eugues i poltres.
es ganado caballar m.

braç de cavalló m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Rec secundari que embranca amb un de principal i que serveix per distribuir millor l’aigua.
es brazal m.

camí de cavalls c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
A Menorca, camí sender que dóna la volta a tota l’illa.

cava1
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Galeria excavada per tal de fer de dipòsit on la temperatura es mantingui igual durant tot l’any.
Ex.: Les caves per al cava de Sant Sadurní d’Anoia són de diversos pisos i s’allarguen per molts quilòmetres.

cava1 f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Mina d’aigua (País Valencià).
2. Cova1.

cava2
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Al Tarragonès i al Baix Camp, rasa de molta fondària.