Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veurebescavar (VOCFOR)
 preparació i plantació
veurebescavar1 (DAGRIC)
 agricultura
veurebescavar2 (DAGRIC)
 agricultura
veurecavar (VOCFOR)
 preparació i plantació
veurecavar (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecavar (DAGRIC)
 agricultura
veureCavaré (DEM)
 epònims
veureCavaré-Westphal (DEM)
 epònims
veureentrecavar (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
veureentrecavar (DAGRIC)
 agricultura
Cerca cavar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bescavar v. intr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

bescavar1 v. intr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Cavar la terra per segona vegada d’una manera més lleugera que la primera.
es binar v. tr., edrar v. tr.

bescavar2 v. intr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Cavar la terra de devora les plantes.
es sachar v. tr.

cavar v. tr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

cavar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Treballar el sòl o obrir un escandall amb el pic i una pala.
en (to) dig
es cavar
fr creuser

cavar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Remoure la terra amb una aixada, un càvec o una altra eina semblant per girar-la, treure’n l’herba, etc.
es cavar v. tr.

Cavaré n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu paràlisi periòdica familiar hipopotassèmica.

Cavaré-Westphal n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu paràlisi periòdica familiar hipopotassèmica.

entrecavar v. tr.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció
es mullir v. tr.

entrecavar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Cavar els sembrats molt lleugerament per trencar la crosta del sòl, desfer-ne els terrossos de terra i treure’n les males herbes.
es entrecavar v. tr.