Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 16 (152 registres)
veureanèmia de la insuficiència renal crònica (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
veureAsociación Argentina de la Ciencia del Suelo (DMCSC)
 ciència del sòl
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureAsociación Costarricense de la Ciencia del Suelo (DMCSC)
 ciència del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureAsociación Guatemalteca de la Ciencia del Suelo (DMCSC)
 ciència del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureAsociación Hondureña de la Ciencia del Suelo (DMCSC)
 ciència del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureAsociación Salvadoreña de la Ciencia del Suelo (DMCSC)
 ciència del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureautoconsciència (DEM)
 salut mental
veurecamp de consciència (DEM)
 neurologia
 psicologia
veureciència ambiental (DGEOL)
 geologia general
veureciència de la corrosió (GLOSCOR)
Cerca ciència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anèmia de la insuficiència renal crònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
semiologia
Anèmia normocítica i normocròmica associada amb la fase avançada de la insuficiència renal crònica, a conseqüència de la disminució de la síntesi d’eritropoetina, les alteracions metabòliques de la toxèmia urèmica i, a vegades, el dèficit d’àcid fòlic i de ferro.

Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: AACS
ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
L’Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo va ser creada l’any 1960. Està integrada per personal investigador, professorat universitari, professionals i estudiants dels àmbits de les ciències del sòl. Té per objectius: 1) promoure el coneixement en els diferents àmbits de les ciències del sòl; 2) difondre els coneixements; i 3) assessorar. Per assolir aquests objectius: 1) promou i realitza esdeveniments científics (congressos, simpòsiums), i va tenir el 2012 la responsabilitat d’organitzar el XIX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo a Mar del Plata; 2) crea comitès científics perquè s’involucrin en temes de sòls i medi ambient regionals i locals; 3) orienta i incentiva a professionals joves en la ciència edafològica. Publica regularment la revista científica Ciencia del Suelo. El formen un total de quatre-cents cinquanta membres. L’espai web (verificat en 2018) és: http://www.suelos.org.ar/sitio/; Twitter: @AACSuelo; a Facebook: www.facebook.com/AACS.Suelos; i a Instagram: aacs.suelos.
en Argentine Association of Soil Science
es Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo
fr Asociation Argentine de la Science du Sol

Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: ACCS
ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
L’Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo es va fundar el 1980 en ocasió d’haver-se celebrat al país el VII Congrés Llatinoamericà de la Ciència del Sòl, i els seus primers estatuts es van establir el 1994. Els seus objectius són: 1) vetllar pels interessos dels seus associats en el desenvolupament de la seva tasca professional en la ciència del sòl; 2) promoure la millora professional dels seus associats; 3) fomentar la difusió i l’intercanvi d’informació, així com de material científic i tecnològic entre l’Associació Costarricense de la Ciència del Sòl i diferents ens científics nacionals i internacionals; 4) promoure la investigació científica i el desenvolupament tecnològic del país en la ciència del sòl; 5) promoure i constituir un fòrum multidisciplinari de discussió científica permanent pel que fa a la ciència del sòl en les seves diferents manifestacions; 6) proposar projectes de llei i decrets en el camp de la seva competència; 7) fomentar i conservar el patrimoni científic de la ciència del sòl; i 8) promoure l’ús adequat del recurs sòl. Per assolir aquests objectius organitza regularment esdeveniments (congressos nacionals, seminaris i cursos). El 2009 va organitzar del XVIII Congrés Llatinoamericà de la Ciència del Sòl. Publica revistes i col·leccions de llibres i participa en la revista Germia del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Costa Rica. La formen (2018) cent quaranta-tres membres dels quals trenta-un són sòcies i cent dotze socis. L’espai web (consultat el 2018) és: www.sueloscr.com.
en Costa Rican Association of Soil Science
es Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo
fr Association Costarricienne de la Science du Sol

Asociación Guatemalteca de la Ciencia del Suelo n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
L’Asociación Guatemalteca de la Ciencia del Suelo va ser fundada inicialment el 1983, i refundada el 2014. Té per finalitats: 1) promoure el desenvolupament de la ciència i la tecnologia en matèria del recurs sòl a Guatemala; 2) actuar en els espais de les disciplines de la ciència del sòl; 3) oferir un mitjà d’interacció a totes les persones que pel seu acompliment professional es dediquen a qualsevol de les disciplines de la ciència del sòl; 4) promoure l’intercanvi científic i tecnològic entre tots els associats; 5) promoure l’intercanvi científic i tecnològic a escala nacional i internacional amb institucions i persones relacionades amb la ciència del sòl; 6) promoure l’educació i capacitació tècnica i professional dels seus associats. Per aconseguir aquests objectius desenvolupa congressos, seminaris i tallers de capacitació, a escala nacional i internacional; difon aspectes científics i tecnològics relacionats amb el sòl. La formen (2018) setze membres.
en Guatemalan Association of Soil Science
es Asociación Guatelmalteca de la Ciencia del Suelo
fr Association Guatémaltèque de la Science du Sol

Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelo n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: AHCS
ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
L’Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelo va ser creada el 2013. Té per objectius: 1) fomentar la cooperació en l’estudi i maneig dels sòls a Hondures, pel que fa a l’ús i el maneig racional, amb diverses finalitats, especialment la producció agrícola i la protecció ambiental; i 2) vincular les persones, institucions, gremis o similars, que comparteixin el mateix interès i es preocupin per l’ús correcte i la preservació del recurs sòl a Hondures i països de l’àrea. Per assolir aquests objectius realitza anualment la Setmana del Sòl, amb seu principal a la Universitat Escola Agrícola Panamericana Zamorano i la Fundació Hondurenya d’Investigacions Agrícoles i hi participen conferenciants nacionals i estrangers; s’organitzen conferències; es participa amb el Govern de la República d’Hondures en la formulació de plans, com el Mestre Aigua-Bosc-Sòl; es treballa en projectes de l’Aliança Mundial per al Sòl promoguts per FAO; al mapa de Carboni orgànic dels Sòls d’Hondures; en el Mapa de sòls de Llatinoamèrica 2013-2014 i en la conformació de la base de dades de sòls de Llatinoamèrica (SISLAC) (2013); es fomenta la participació dels joves mitjançant concursos de fotografia, pòsters d’investigacions de tesi i elaboració de monòlits per a una col·lecció de sòls d’Hondures. La formen vint membres, amb estudiants. El 2018 no disposa d’espai web.
en Honduran Association of Soil Science
es Asociación Hondureña de la Ciencia del Suelo
fr Association Hondurienne de la Science du Sol

Asociación Salvadoreña de la Ciencia del Suelo n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: ASCS
ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
L’Asociación Salvadoreña de la Ciencia del Suelo és una organització no governamental, sense adscripció política i sense ànim de lucre; té la seva seu a San Salvador (República d’El Salvador). Va ser reconeguda l’any 2000 pel Ministeri de la Governació, creada per iniciativa d’un grup de professionals pertanyents al sector públic, privat i professionals independents, vinculats a la recerca, acadèmia i transferència de tecnologia en l’ús del recurs sòl. Els seus objectius són l’estudi de la degradació de sòls, l’ordenació territorial i l’ús adequat del sòl en forma integral. Està integrada (2017) per dinou membres dels quals, catorze són socis i cinc són sòcies. Contacte: ascienciasuelo@yahoo.com.
en Salvadoran Association of Soil Science
es Asociación Salvadoreña de la Ciencia del Suelo, Sociedad Salvadoreña de la Ciencia del Suelo
fr Association Salvadorienne de la Science du Sol

autoconsciència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Noció que cadascú té del propi ésser.

camp de consciència m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psicologia
Totalitat de fenòmens dels quals hom pot tenir esment.

ciència ambiental f.
Diccionari de geologia
geologia general
Ciència de la Terra aplicada al medi natural i a l’hàbitat humà, la qual n’estudia els aspectes geomorfològics, biològics, climatològics, pedològics, oceanogràfics, etc.
en environmental science
es ciencia ambiental
fr science de l’environnement

ciència de la corrosió c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Korrosionskunde f.
en corrosion science subst.
es ciencia de la corrosión c. nom. f.
fr science de la corrosion c. nom. f.