Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecientífic | científica (CINZ)
 zoologia
veurecinema científic (LBC)
 cinema
veureecologia científica (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureevidència científica (INFCOM2)
 infermeria comunitària
veurenom científic (CINZ)
 zoologia
veurenom científic (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurenom científic nou (CINZ)
 zoologia
veurepsicologia científica (DEM)
 biologia
 psicologia
 salut mental
veureUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (DMCSC)
 ciència del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureurbanisme científic (DCA)
 urbanisme
Cerca científic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

científic | científica adj.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Pertanyent o raltiu a la ciència o a les ciències.
V. t.: nom científic c. nom. m.

cinema científic m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en scientific cinematography subst.
es cine científico m.
fr cinéma scientiphique m.

ecologia científica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Ciència que estudia les interrelacions dels organismes entre ells, inclosos els éssers humans (factors biòtics) i el medi físic en què viuen (factors abiòtics). Va més enllà de descriure el món vivent i intenta comprendre què és el que condiciona l’existència dels organismes.
Està orientada a la comprensió dels ecosistemes (sistemes dinàmics). Per això, d’una banda, busca regularitats, associacions, repeticions i regles; d’altra banda, comprova, realitza assajos i desenvolupa models que confronta amb els inventaris, de manera que es tracta d’un treball d’investigació científica.
El terme ecologia va ser introduït per Ernest Haeckel el 1866. Cal precisar que el terme ecologia científica (vinculada a l’activitat investigadora per comprendre el món vivent) no és sinònim de ecologisme (compromís polític adherit al pensament ecològic).
V. t.: ecologisme m., gestió mediambiental responsable c. nom. f., pensament ecològic c. nom. m.
en scientific ecology
es ecología científica
fr écologie scientifique
gl ecoloxía científica

evidència científica f.
Infermeria comunitària (2a part)
infermeria comunitària
en scientific evidence subst.
es evidencia científica f.

nom científic c. nom. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Nom que s'ajusta a l'article 1 del Codi, per contraposició al nom vernacle. El nom científic d'un tàxon de qualsevol categoria superior al nivell espècie consta d'un nom; el d'una espècie, de dos noms (binomi), i el d'una subespècie, de tres noms (trinomi). Un nom científic pot no ser disponible.
Sin. compl.: nom m., nomen m.
en scientific name subst.

nom científic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Nom llatí d’un tàxon establert segons les normes de la nomenclatura biològica.

nom científic nou c. nom. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Nom científic, disponible o no, proposat per primera vegada per a un tàxon.
en new scientific name subst.

psicologia científica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
psicologia
salut mental
Tendència actual de la psicologia, molt vinculada a investigacions biofisiològiques, caracteritzada per un rebuig de qualsevol tipus de teoria psicològica total i, consegüentment, per una orientació típicament molecular.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: UNESCO
ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Organització internacional creada el 1946 per l’Organització de les Nacions Unides per a promoure l’educació, la ciència i la cultura a escala mundial. Té la seu a París.

urbanisme científic m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Urbanisme que se centra en la descripció i l’avaluació científiques de processos i en la construcció de models per a la seva implementació, correcció i millora.
en scientific urbanism subst.
es urbanismo científico m.
fr urbanisme scientifique m.