Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veurecapacitar (DJC)
 dret
veurecitar (DJC)
 dret processal
veurecitar a dia cert (DJC)
 dret
veurecitar a execuciĂł (DJC)
 dret
veurecitar a termini (DJC)
 dret
veurecitarabina (DEM)
 farmacologia
veurecitarrĂ gia (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 odontoestomatologia
veuredeficitari -Ă ria (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureelicitar (VPCA)
veureexcitar (DPF)
 transport ferroviari
Cerca citar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

capacitar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Habilitar {algĂş} per a fer alguna cosa.
Ex.: Cal capacitar els treballadors en situació d’atur perquè es puguin reincorporar a un lloc de treball més fàcilment.
es capacitar

citar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Avisar {algú} perquè comparegui en un lloc concret a una hora determinada.
Ex.: L’acusat ha estat citat a judici el proper mes d’octubre.
V. t.: citaciĂł1 f.
es citar

citar a dia cert c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Un jutge o jutgessa o un tribunal, intimar algú perquè comparegui davant seu el dia i a l’hora prefixats.
Ex.: M’han citat a dia cert per a declarar sobre el robatori d’un cotxe.
es citar a comparecencia, citar de comparecencia

citar a execuciĂł c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Intimar un deutor o deutora demandat perquè comparegui en un judici executiu dins el termini prefixat, una vegada practicada la diligència d’embargament dels seus béns.
Ex.: Han citat a execució la part demandada perquè es personi en les actuacions.
es citar de remate

citar a termini c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Un jutge o jutgessa o un tribunal, intimar algú perquè comparegui davant seu dins un termini prefixat.
Ex.: El demandat va ser citat a termini per mitjà d’edictes.
Sin. compl.: requerir a comparèixer c. v.
V. t.: citaciĂł a termini c. nom. f.
es emplazar

citarabina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
abrev.: Ara-C
farmacologia
Antimetabòlit antipirimidĂ­nic de nom quĂ­mic 4-amino-1βD-arabinofuranosil-2(1H)-pirimidinona i fĂłrmula C9H13N3O5; Ă©s un nucleòtid sintètic compost de citosina i arabinosa, anĂ leg de la 2’-desoxicitidina. En l’organisme actua per conversiĂł en nucleòtid 5’-monofosfat de citarabina, reacciĂł catalitzada per la desoxicitidinacinasa, per tal de formar ulteriorment difosfat i trifosfat de citarabina. L’acumulaciĂł d’aquest darrer nucleòtid inhibeix la sĂ­ntesi de l’àcid desoxiribonucleic en moltes cèl·lules. És emprada, per via parenteral (intravenosa o subcutĂ nia), com a antineoplĂ stic en el tractament de la leucèmia aguda mieloblĂ stica, de la leucèmia aguda limfoblĂ stica i de limfomes no hodgkinians. La toxicitat clĂ­nica Ă©s representada fonamentalment per la mielosupressiĂł. Altres manifestacions tòxiques consisteixen en alteracions gastrointestinals, estomatitis, conjuntivitis, disfunciĂł hepĂ tica, pneumonitis, febre i dermatitis. TambĂ© es coneix per arabinòsid de citosina i per l’abreviatura Ara-C.
Sin. compl.: arabinòsid de citosina

citarrĂ gia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
odontoestomatologia
Hemorràgia d’un alvèol dental.

deficitari -Ă ria adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que presenta un dèficit.

elicitar v. tr.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en elicit v.

excitar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Produir en un motor o aparell el camp magnètic necessari per al seu funcionament.
es excitar