Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 23 (226 registres)
veurea contraclaror (VOCLUM)
 luminotècnia
veureacantoma de cèl·lules clares (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 histologia
veureacció declarativa (DJC)
 dret processal
veureacció declarativa de domini (DJC)
 dret civil
veureaclaració (NOV)
 enginyeria
veureaclarida (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureaclarida progressiva (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureaclarida1 (DCA)
 ecologia
veureaclarida1 (DAGRIC)
 agricultura
veureaclarida2 (DCA)
 ecologia
Cerca clar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a contraclaror loc. adv.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Dit de la forma de disposar un objecte translúcid de manera que quedi il·luminat pel darrera, és a dir que l’objecte resti situat entre la llum i l’ull.
Sin. compl.: de besllum loc. adv.

acantoma de cèl·lules clares m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
histologia
Tumor benigne epidèrmic que hom observa clínicament com una pàpula o node, en general únic, cupuliforme, ben circumscrit d’un centímetre de diàmetre, amb un collaret escatós característic i de superfície crostosa, situat a les canyelles o als tous de les cames. Histològicament hom observa acantosi, cèl·lules epidèrmiques pàl·lides i riques en glicogen, amb hipervascularització del derma.
Sin. compl.: acantoma de cèl·lules clares de Degos i Civatte, acantoma de Degos

acció declarativa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Acció que té per objectiu obtenir una declaració jurisdiccional sobre l’existència o la inexistència d’un determinat dret o d’una relació o una situació jurídica concretes que s’estan discutint o que es poden discutir en el futur.
es acción declarativa

acció declarativa de domini c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció que té per objecte la mera declaració o constatació per mitjà de sentència d’una determinada relació de dret posada en dubte o discutida.
es acción declarativa de domimio

aclaració [es] f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Barbarisme.
Vegeu pàgina 20 de la primera sèrie.
es aclaración f.

aclarida f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Vegeu la figura B.
Vegeu la figura G.
en thinning subst.
es clara f., aclareo m.
fr éclaircie f.

aclarida progressiva c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
V.: tallada d’aclarida successiva c. nom. f.

aclarida1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Acció de fer menys espès, menys apinyat, esp. un bosc, una plantació.
en thinning subst.
es aclareo m.
fr éclaircie f.

aclarida1 f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Supressió de ramificacions, de brots i de fulles per permetre l’entrada de la llum a l’interior de les plantes denses o per millorar-ne el desenvolupament.
es aclareo m.

aclarida2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
En silvicultura, tallada d’una part dels arbres d’una massa immadura, per a eliminar-ne els pitjors, millorar la qualitat dels que hi queden i accelerar-ne el creixement diametral.
en thinning subst.
es aclareo m.
fr éclaircie f.