Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (103 registres)
veureclassificació (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureclassificació (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
veureclassificació (VMCS)
 conceptes generals del sistema edàfic
veureclassificació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureclassificació (DEM)
 biologia
veureclassificació (DEM)
 conceptes generals i de suport
 investigació, metodologia i estadística
veureclassificació (DJC)
 dret
veureclassificació (DMCSC)
 ciència del sòl
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureclassificació agronòmica de sòls de Storie (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureClassificació Australiana del Sòl (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca classificació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

classificació f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya

classificació f.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Ordenació dels organismes en grups o conjunts (tàxons) basada en llurs relacions, és a dir, en llurs associacions per contigüitat, similaritat o ambdues coses alhora.
Sin.: triatge2 m.
en classification
es clasificación
fr classification

classificació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
conceptes generals del sistema edàfic
en classification subst.
es clasificación f.
fr classification f.

classificació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de classificar; l’efecte.

classificació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Distribució dels éssers vius en classes anomenades en general tàxons, segons criteris d’afinitat filogenètica, morfològica, etc.

classificació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
investigació, metodologia i estadística
Distribució d’un conjunt d’objectes en un cert nombre de classes, coordinades o subordinades, segons un criteri determinat; s’anomena artificial si hom la fa arbitràriament, en funció d’un objectiu particular, i natural, si és feta segons uns trets comuns científicament descoberts.

classificació f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de classificar.
Ex.: Classificació sistemàtica. Classificació arxivística.
es clasificación

classificació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Distribució en classes o categories dels individus (sòls, terres o altres), segons un sistema preestablert, que fixa els criteris d’organització que resulten especialment significatius.
En l’anàlisi d’un sistema de classificació s’han de tenir en compte els aspectes següents: finalitat (agrupació de sòls, utilització agrícola i control de l’erosió, entre d’altres), classes (taxonòmiques, d’aptitud o altres), criteris utilitzats (científics de valor general o aplicats per a un problema concret) i establiment de la correspondència entre els criteris i les classes.
La definició de les classes i el seu nombre depenen de l’objectiu perseguit, per la qual cosa s’han proposat nombrosos sistemes de classificació. C. E. Kellog, del Soil Conservation Service, afirmava que la primera exigència per a desenvolupar amb èxit un sistema de classificació resideix a tenir una comprensió clara dels problemes per als quals cal la classificació.
V. t.: classificació de sòls c. nom. f., classificació de l’aptitud de la terra c. nom. f.
en classification
es clasificación
fr classification
gl clasificación

classificació agronòmica de sòls de Storie c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. compl.: avaluació de sòls de Storie c. nom. f.
Sin. pref.: índex de Storie c. nom. m.
en Storie Index Soil Rating
es clasificación agronómica de suelos de Storie
fr évaluation des sols de Storie
gl clasificación agronómica de solos de Storie

Classificació Australiana del Sòl n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
V.: The Australian Soil Classification n. pr. f.