Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (80 registres)
veurea porta closa (DJC)
 dret
veureacte exclòs (CINZ)
 zoologia
veureacte nomenclatural exclòs (CINZ)
 zoologia
veureaire clos (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veurebufeta exclosa (DEM)
 gastroenterologia
veurecicloscopi (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 neurologia
 oftalmologia
veurecicloseqüència (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecicloserina (DEM)
 farmacologia
veurecicloserina (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureciclosi (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 citologia
Cerca clos a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a porta closa loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb l’exclusió del públic.
Ex.: La reunió del Comitè Executiu es va celebrar a porta closa.
Sin. compl.: a porta tancada loc. adv.
es a puerta cerrada

acte exclòs c. nom. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Acte nomenclatural exclòs.
Sin. pref.: acte nomenclatural exclòs c. nom. m.

acte nomenclatural exclòs c. nom. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Acte nomenclatural que ha de ser ignorat des del punt de vista de la nomenclatura zoològica, sigui a) d'acord amb les disposicions del Codi; o bé b) a causa d'una negació.
Sin. compl.: acte exclòs c. nom. m.

aire clos c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Aire que queda retingut en els porus del sòl sense possibilitat de sortida. El seu origen es deu als cicles d’humectació i assecatge, i depèn de la velocitat d’humectació en relació amb la humitat inicial i les característiques de la porositat: distribució de mida de porus i connectivitat. Una velocitat d’infiltració elevada pot conduir a una inestabilitat capil·lar, la qual dona lloc a digitacions del front d’humectació, que finalment poden originar l’embossament d’aire en zones de la matriu o en agregats del sòl. Pot presentar-se: a) embossament en la matriu del sòl amb porositat parcialment saturada; b) dins dels agregats després d’una humectació sobtada de tota la perifèria de l’agregat, de forma que l’aire hi queda comprimit. La presència d’aire clos pot tenir diversos efectes: 1) tot i que forma part del volum de porus plens d’aire, no contribueix a l’intercanvi actiu de gasos; 2) és una de les causes de la histèresi de la corba de retenció d’humitat; 3) pot explicar la manca de coincidència del valor de la velocitat d’infiltració bàsica (final) i la conductivitat hidràulica a saturació; 4) pot provocar l’esclat i col·lapse dels agregats després d’una humectació sobtada.
Sin. compl.: aire atrapat c. nom. m., aire retingut c. nom. m.
en occluded air
es aire ocluido, aire atrapado, aire retenido
fr air occlus
gl aire ocluĂ­do
pt ar ocluso

bufeta exclosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
Bufeta que, després de la injecció de contrasts radiològics que són excretats per la bilis, no mostra cap imatge radioopaca.

cicloscopi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
neurologia
oftalmologia
Varietat de perĂ­metre per a dibuixar els camps visuals.

cicloseqüència f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Conjunt de materials sedimentaris durant un interval de temps corresponent a un cicle, prenent aquest concepte en el sentit de Vail et al.
en cyclosequence
es ciclosecuencia
fr cycloséquence

cicloserina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
D-4-amino-3-isoxazolidinona, de fórmula C3H6N2O2; antibiòtic obtingut de cultius d’estreptomices (Streptomyces orchidaceus), i també sintèticament, que interfereix en la síntesi de la paret bacteriana, essent antagonista de la D-alanina. És activa enfront de diversos bacteris grampositius i gramnegatius, i sobre el bacil de Koch. És emprada, per via oral, com a tuberculostàtic en el tractament de les diverses formes de tuberculosi quan hi ha resistències a d’altres agents de primera elecció, i també en el tractament d’algunes infeccions urinàries. Pot provocar alteracions nervioses: cefalea, somnolència, vertigen, disàrtria, confusió, reaccions paranoides, etc.

cicloserina f.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en cycloserine subst.
es cicloserina f.

ciclosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
citologia
Conjunt de moviments del citoplasma, directament proporcionals a l’activitat metabòlica de la cèl·lula, i influïts per molts factors.