Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (63 registres)
veureaclotament (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureaclotament (LMC)
 construcció
veureaclotar (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureaclotar (LMC)
 construcció
veureaixada d’aclotar (VOCFOR)
 eines i màquines
veureciclotema (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecicloteràpia (DEM)
 oncologia i radioteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecicloteràpia (DEM)
 fisioteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veureciclotímic -a (DEM)
 salut mental
veureciclotímic -a (DEM)
 salut mental
Cerca clot a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aclotament m.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
es ahoyado m.

aclotament m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Aufgrabung, Aushöhlung
en digging
es ahoyado
fr creusement

aclotar v. tr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
Sin. compl.: clotar v. tr.
es ahoyar v. tr.

aclotar v. tr.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de aushöhlen
en to dig holes in
es ahoyar
fr creuser

aixada d’aclotar c. nom. f.
Vocabulari forestal
eines i màquines

ciclotema m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Segons Weller, 1932, cicle sedimentari, originalment referit al cicle del carbó, caracteritzat pel caire molt simètric de la seqüència abcdcba/abcba/abcd... i pel caràcter transgressiu-regressiu (d’ací ve la simetria dels dipòsits): a la base hi ha la progressió terrígena, seguida per la ingressió talassogènica i finida per la regressió marina (dues biseqüències), segons la nomenclatura de Lombard.
en cyclothem
es ciclotema
fr cyclothème

cicloteràpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Radioteràpia externa rotatòria, que és efectuada per disminuir la irradiació als teixits no tumorals; hom fa descriure un arc o una circumferència a la font de radiació, centrada en la massa tumoral.

cicloteràpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Terapèutica per mitjà de l’ús de la bicicleta.

ciclotímic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Que presenta ciclotímia.

ciclotímic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Relatiu o pertanyent a la ciclotímia.
Sin. compl.: cicloide