Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (111 registres)
veurea cobert de (DJC)
 dret
veureadob recobert (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureadobament de cobertora (DAGRIC)
 agricultura
veureanàlisi estructural de cobertes edàfiques (VMCS)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureangle de cobertura del cap femoral (DEM)
 anatomia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanus cobert (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
 obstetrícia i ginecologia
 urologia
veureaplicació en cobertora (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veurearmadura de coberta (LMC)
 construcció
veurecapa de cobertura (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecarst cobert (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
Cerca cobert a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a cobert de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Protegit o emparat contra alguna cosa.
Ex.: La policia s’atrinxerà a cobert del foc dels franctiradors.
es a cubierto de

adob recobert c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Fertilitzant revestit.
en [GB] coated fertiliser
en [US] coated fertilizer
es abono recubierto
fr engrais enrobé
gl fertilizante recuberto
pt adubo recoberto

adobament de cobertora m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Adobament d’un terreny que es duu a terme quan ja s’ha sembrat per facilitar el desenvolupament de les plantes.
es abonado de cobertera m., abonado de cobertura m.

anàlisi estructural de cobertes edàfiques c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
en structural analysis of soil cover subst.
es análisis estructural de cubiertas edáficas c. nom. m.
fr analyse structural des couvertures pédologiques c. nom. f.

angle de cobertura del cap femoral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Angle format per dues línies que passen pel centre del cap femoral, una de les quals és paral·lela a l’eix del cos i l’altra és tangent a la vora externa de l’acetàbul. Normalment és superior a 25º. Per sota de 20º tradueix una displàsia de maluc.
Sin. compl.: angle de Wiberg

anus cobert m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
obstetrícia i ginecologia
urologia
Anomalia de l’anus caracteritzada per la fusió posterior dels rodets genitals (plecs que originen els llavis majors en la dona i l’escrot en l’home), de forma que cobreixen completament l’orifici anal.

aplicació en cobertora c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Fertilització en cobertora.
en top-dressing
es aplicación en cobertera
fr épandage en couverture
gl aplicación de cobertura
pt adubação de cobertura

armadura de coberta f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: encavallada f.
de Dachstuhl, Dachwerk
en roof frame, roof framework
es armadura de cubierta, cercha, cuchillo
fr charpente du toit, comble

capa de cobertura c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En mineria, material estèril consolidat o solt que es troba damunt d’un jaciment mineral o una roca d’interès econòmic (p. e., carbó), que ha de ser travessat o remogut per procedir a l’explotació del recurs. La potència i el tipus de materials que constitueixen la coberta poden determinar el sistema d’explotació: mineria subterrània o mineria a cel obert. La proporció entre el material de la coberta i el dipòsit mineral s’anomena ràtio de cobertura i com més alta sigui aquesta relació, menys rendible serà l’explotació a cel obert. Per exemple, la seqüència d’explotació de carbó a cel obert hauria de consistir: 1) decapatge per retirar i reservar el material edàfic; 2) perforació i voladura per desplaçar la capa de cobertura; 3) retirar els estèrils; i 4) extreure el carbó.
V. t.: decapatge m., deixies f. pl., ganga f., jale m., materials estèrils c. nom. m. pl., mena f.
en overburden
es capa de cobertura
fr recouvrement

carst cobert m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Carst que ha romàs enterrat sota un mantell de terrenys incoherents, procedents de la descalcificació, o de sòls, o que es troba enterrat sota sediments continentals o marins; pot produir una morfologia que reflecteix la carstificació que hi ha en profunditat.
Ant.: carst nu m.
Sin.: carst subjacent m., criptocarst m.
en covered karst
es carst cubierto
fr karst couvert