Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurecobrir1 (DJC)
 dret
veurecobrir (NOV)
 enginyeria
veurecobrir (DRAMAD)
 ramaderia
veurecobrir2 (DJC)
 dret
veurecobrir3 (DJC)
 dret
veurecobrir4 (DJC)
 dret
veurecobrir5 (DJC)
 dret
veurecobrir amb volta (LMC)
 construcció
veurecobrir el tren (DPF)
 transport ferroviari
veurecobrir la via (DPF)
 transport ferroviari
Cerca cobrir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cobrir1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer cessar d’estar buida o desocupada {una cosa}, ocupar-la o proveir-la.
Ex.: Les places vacants a l’Ajuntament han quedat cobertes.
es cubrir

cobrir v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 39 de la quarta sèrie.

cobrir v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Posar-se el mascle damunt la femella per fecundar-la.
Sin.: cavalcar1 v. tr., muntar1 v. tr.
Sin. compl.: saltar v. tr.
es cabalgar v. tr., cubrir v. tr., montar v. tr., saltar v. tr.

cobrir2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Garantir contra un dany o perjudici.
Ex.: L’assegurança que has contractat cobreix el risc de malaltia.
es cubrir

cobrir3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Les entrades o els ingressos, igualar {les despeses}.
Ex.: L’Ajuntament ofereix ajuts que cobreixen les despeses generades per la contractació del lloguer d’un habitatge.
es cubrir

cobrir4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Arribar a pagar el cost {d’un deute o d’una subscripció}.
Ex.: Si vol cobrir el deute, haurà d’embargar els seus béns.
es cubrir

cobrir5 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Una persona armada, protegir-ne {una altra} tot defensant a distància la posició que ocupa.
Ex.: Cobria el seu company, que avançava lentament fins on s’havien reunit els narcotraficants.
es cubrir

cobrir amb volta v. tr.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: fer una volta v. intr.
de überwölben
en to vault
es abovedar
fr voûter

cobrir el tren c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Cobrir la via quan l’obstacle és un tren parat anormalment.
es cubrir el tren
fr couvrir le train

cobrir la via c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Col·locar un senyal davant un obstacle i a distància suficient per evitar que una circulació pugui xocar amb ell.
es cubrir la vía
fr assurer la protection