Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureartèria col·lateral interna inferior (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria col·lateral interna superior (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria col·lateral mediana (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria col·lateral radial (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veurebranca col·lateral (DEM)
 angiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecirculació col·lateral (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
veurecol·lateral (DJC)
 dret
veurecol·lateralitat (DJC)
 dret
veureefecte col·lateral (VPCA)
 fàrmac o droga
veureefecte col·lateral (DEM)
 farmacologia
Cerca col·lateral a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

artèria col·lateral interna inferior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen humeral a uns 5 cm del colze; branques, posterior, anterior i anastomòtica; distribució, tríceps, articulació del colze i múscul pronador rodó.

artèria col·lateral interna superior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, humeral distal a la meitat del braç; branques, muscular, articular i anastomòtica; distribució, articulació del colze i múscul tríceps.
Vegeu Taula de les artèries.
Sin. compl.: artèria profunda inferior

artèria col·lateral mediana f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, humeral profunda; branques, anastomòtica i muscular; distribució, articulació del colze i múscul tríceps.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria col·lateral radial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, humeral profunda; branques, muscular i anastomòtica; distribució, tríceps, articulació del colze, músculs supinador llarg i braquial anterior.
Vegeu Taula de les artèries.

branca col·lateral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Branca que surt del tronc d’un vas o un nervi.

circulació col·lateral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
hematologia i hemoteràpia
semiologia
Circulació que s’esdevé a través de vasos secundaris, en haver-se produït oclusió dels principals.
Sin. compl.: circulació compensadora

col·lateral adj.
Diccionari jurídic
dret
Que és parent consanguini però no per línia directa.
Ex.: En el seu testament no deixava cap herència als familiars col·laterals.
es colateral

col·lateralitat f.
Diccionari jurídic
dret
Parentiu de consanguinitat que uneix els descendents d’un antecessor comú no relacionats entre ells per línia directa.
es colateralidad

efecte col·lateral c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
fàrmac o droga
Sin. abs.: efecte secundari c. nom. m.
en side effect subst.

efecte col·lateral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Efecte que acompanya l’acció principal d’un medicament. Quan és irreversible requereix un control mèdic estricte, que arribi fins i tot a suprimir la medicació. De vegades hom aprofita l’efecte col·lateral com a efecte principal.