Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veurecolònia (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecolònia1 (DCA)
 botĂ nica
veurecolònia (ATGC)
 geografia
veurecolònia (DRAMAD)
 ramaderia
veurecolònia2 (DCA)
 biologia
veurecolònia3 (DCA)
 zoologia
veurecolònia estiuenca (ATGC)
 geografia
veurecolònia fabril (ATGC)
 geografia
veurecolònia filla (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecolònia H (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca colònia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

colònia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
Massa de cèl·lules bacterianes originades per la multiplicació d’un bacteri aïllat en fer una sembra en un medi de cultiu.

colònia1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
botĂ nica
Organització d’algues microscòpiques consistent en una agrupació cel·lular simple que forma una unitat morfològica i sovint també funcional.
en colony subst.
es colonia f.
fr colonie f.

colònia f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
1. Comunitat o grup de persones que s’estableixen en un país, però que conserven llurs característiques culturals.
2. Territori dependent d’un estat del qual està físicament separat.
3. Comunitat agropecuària que treballa per treure rendiment d’un territori o paratge.

colònia f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Conjunt d’abelles d’un rusc, constituït per la reina, un gran nombre d’obreres, la cria i els abellots.
Sin. compl.: abell m.
es colonia f.

colònia2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Massa de cèl·lules bacterianes originades per la reproducció d’un bacteri aïllat en un medi de conreu sòlid o fins i tot líquid.
en colony subst.
es colonia f.
fr colonie f.

colònia3 f.
Diccionari de les ciències ambientals
zoologia
Conjunt d’individus que pertanyen a una mateixa espècie, els quals estan anatòmicament units per a formar una individualitat de l’ordre superior. Les colònies poden estar formades per individus iguals o bé diferenciats a causa d’especialitzacions de treball diferents.
en colony subst.
es colonia f.
fr colonie f.

colònia estiuenca c. nom. f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Població humana que, durant l’època d’estiu, resideix en una localitat de mar o de muntanya que no és la de residència durant la resta de l’any.

colònia fabril c. nom. f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Conjunt de fàbriques, habitatges i serveis que integren una unitat socioeconòmica totalment dependent de l’activitat industrial que despleguen les esmentades fàbriques.
Ex.: En les terres que voregen el Llobregat i el Ter eren nombroses lers colònies fabrils.

colònia filla f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
Colònia que creix secundàriament sobre una de més vella o en el seu marge, de vegades de característiques diferents de la colònia mare.

colònia H f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
Colònia constituïda per bacteris mòbils que creixen formant una fina pel·lícula a la superfície del medi de cultiu.