Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (39 registres)
veureacollar (DAGRIC)
 agricultura
veurecap de colla (DPF)
 transport ferroviari
veurecolla (DPESCA)
 pesca
veurecolla1 (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veurecolla (DPF)
 transport ferroviari
veurecolla2 (VOCFOR)
 incendis forestals
veurecolla de prevenció (VOCFOR)
 incendis forestals
veurecolla de reserva (VOCFOR)
 incendis forestals
veurecollada (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veurecollada (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca colla a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acollar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Tallar els brots i les branques de la part inferior dels arbres, especialment dels fruiters joves, per afavorir el creixement del brancam superior.

cap de colla c. nom. m. i f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Operari més qualificat que dirigeix una colla.
es jefe de equipo
fr brigadier, chef d’équipe

colla f.
Diccionari de pesca
pesca
Art de pesca consistent en una corda llarga on va lligat un determinat nombre de nanses col·locades en filera a la manera del palangre.
es colla f.

colla1 f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
Sin. compl.: equip m.
es cuadrilla f.
fr équipe f.

colla f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Grup de treballadors que fan junts una mateixa feina, encara que l’ofici de cadascú sigui diferent.
Sin. compl.: brigada f.
es brigada, equipo
fr équipe

colla2 f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

colla de prevenció c. nom. f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

colla de reserva c. nom. f.
Vocabulari forestal
incendis forestals
es cuadrilla de retén c. nom. f.

collada f.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu

collada f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Depressió d’una certa amplària, o extensió, a la carena d’una serralada.
Ex.: La collada de Toses.
V.: ensellament1 m.