Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecollita (VOCFOR)
 fruits i rama
veurecollita1 (DAGRIC)
 agricultura
veurecollita (ATGC)
 geografia
veurecollita2 (DAGRIC)
 agricultura
veurecollita3 (DAGRIC)
 agricultura
veurecollita d’aigua d’escolament (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecollita de la sal (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureíndex de collita1 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureíndex de collita2 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureresidus de collita (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca collita a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

collita f.
Vocabulari forestal
fruits i rama
es cosecha f.
fr récolte f.

collita1 f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Acció d’arreplegar els productes del sòl.
Sin. compl.: recol·lecció f.
es recolección f.

collita f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. En agricultura, volum de la producció d’una planta en una estació o en un any.
Ex.: Collita de primavera. Collita anyal.
2. En ramaderia, nombre de caps de bestiar o d’aviram d’una espècie determinada que són sacrificats en un any.

collita2 f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Conjunt de productes d’un conreu després de ser arreplegats.
es cosecha f.

collita3 f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Temporada durant la qual es recullen els fruits.
es cosecha f.

collita d’aigua d’escolament c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Captació d’escolament.
Sin. pref.: captació d’escolament c. nom. f.
en runoff collection
es cosecha de agua de escorrentía
fr collecte des eaux de ruissellement
gl captación de auga de escoamento
pt captação de agua de enxurrada

collita de la sal f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Sal que hom recol·lecta, a la fi de temporada, en una salina litoral.

índex de collita1 c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Relació entre la producció de biomassa (o matèria seca) de gra de cereal i la biomassa aèria total (el gra més la palla). IC = 100 (rendiment en gra) /  (rendiment total).
en harvest index
es índice de cosecha
fr índice de récolte
gl índice de colleita
pt índice de colheita

índex de collita2 c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Quantitat de biomassa produïda per unitat de nutrient.
en harvest index
es índice de cosecha
fr indice de récolte
gl índice de colleita
pt índice de colheita

residus de collita c. nom. m. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Part d’una planta o d’un cultiu que queda al camp després de la collita.
V.: rostoll m.
en crop residue
es residuos de cosecha
fr résidus de récolte
gl residuos da colleita
pt resíduos de colheita