Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 24 (237 registres)
veureacció comunitària per a la salut (PROMSAL)
 promoci√≥ de la salut
veureacte de comunicació (LDLHL)
 did√†ctica de la llengua
veureacte de comunicació judicial (DJC)
 dret processal
veureadministrador mancomunat | administradora mancomunada (DJC)
 dret mercantil
veureantigen com√ļ (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 immunologia
veureaprofitament comunal (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
 propietat forestal. avaluaci√≥ forestal
veureartèria comunicant anterior (DEM)
 angiologia
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
veureartèria comunicant posterior (DEM)
 angiologia
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
veureartèria hepàtica comuna (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
 √≤rgans i sistemes
veureartèria interòssia comuna (DEM)
 angiologia
 √≤rgans i sistemes
Cerca com√ļ a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció comunitària per a la salut f.
Promoció de la salut
promoció de la salut
en community action for health subst.
es acción comunitaria para la salud f.

acte de comunicació m.
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en act of communication subst.
es acto de comunicación m.
fr acte de communication m.

acte de comunicació judicial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Acte processal dirigit a les parts presents i futures en virtut del qual es dona informació sobre les resolucions judicials que es dicten o es comunica la possibilitat de dur a terme una actuació amb rellevància processal.
es acto de comunicación judicial

administrador mancomunat | administradora mancomunada c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: administrador | administradora m. | f.

antigen com√ļ m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
immunologia
Grup de determinants antigènics, o epítop, present en diversos antígens i que pot donar lloc a reaccions encreuades entre aquests.

aprofitament comunal c. nom. m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
propietat forestal. avaluació forestal

artèria comunicant anterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, cerebral anterior (uneix les dues artèries cerebrals anteriors a la cissura longitudinal del cervell); branques, anterointerna; distribució, substància perforada anterior del cervell.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria comunicant posterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, caròtide interna; branques, branques arterials comunicants posteriors; distribució, base del cervell entre l’infundíbul i el tracte òptic, càpsula interna, terç anterior del tàlem i tercer ventricle.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria hepàtica comuna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Origen, tronc celíac; branques, gastroduodenal, hepàtica pròpia i gàstrica dreta; distribució, estómac, epipló, pàncrees, duodè, fetge i bufeta biliar.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria interòssia comuna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, cubital, immediatament distal a l‚Äôap√≤fisi estiloide del radi; branques, inter√≤ssies anterior i dorsal; distribuci√≥, avantbra√ß, radi i c√ļbit.
Vegeu Taula de les artèries.