Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (54 registres)
veureaixeta de monocomandament (LMC)
 construcció
veurebiela de comandament (VOCAUTO)
veurebraç de comandament (TTAUTO)
 direcció
veurebraç de comandament (VOCAUTO)
veurecomanda (VOCFOR)
 generalitats
veurecomanda1 (DJC)
 dret
veurecomanda2 (DJC)
 dret
veurecomanda3 (DJC)
 dret mercantil
veurecomanda4 (DJC)
 dret mercantil
 història del dret
veurecomanda5 (DJC)
 dret civil
Cerca comanda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aixeta de monocomandament f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: aixeta de palanca f.
de Einhebelmischer
en mixer
es grifo monomando
fr mitigeur

biela de comandament c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en drag link subst.
es biela de mando c. nom. f.

braç de comandament c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
direcció
Vegeu la figura 13.1.
Sin. compl.: palanca de comandament c. nom. f.
en drop arm subst.
en [US] pitman arm subst.
es brazo de mando c. nom. m.

braç de comandament c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: palanca de comandament c. nom. f.
en drop arm subst.
en [US] pitman arm subst.
es brazo de mando c. nom. m.

comanda f.
Vocabulari forestal
generalitats

comanda1 f.
Diccionari jurídic
dret
Encàrrec2.
Ex.: Complir una comanda. Us escric per comanda del meu amic.
Sin. pref.: encàrrec2 m.
es encargo

comanda2 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció de comanar o encomanar.
es encomienda

comanda3 f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Encàrrec fet per algú a un comerciant o industrial de fornir-li en un cert termini una mercaderia determinada.
Ex.: Rebre una comanda de mil dotzenes de mitjons. Servir una comanda. Anul·lar una comanda.
es pedido, encargo

comanda4 f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
història del dret
Contracte de comanda.
Sin. pref.: contracte de comanda c. nom. m.
es encomienda

comanda5 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Dipòsit, cura, custòdia d’una persona o d’una cosa recomanades com a especialment dignes d’atenció.
Ex.: Deixà el seu fill a la nostra comanda. Estem segurs que no corre perill si ells ho han pres en llur comanda.
es encomienda