Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureAdministració comarcal (DJC)
 dret públic
veurearbre d’interès comarcal (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
veurecomarca (VOCFOR)
 divisió del territori
veurecomarca1 (DJC)
 dret
veurecomarca (ATGC)
 geografia
veurecomarca2 (DJC)
 dret públic
veurecomarca3 (DJC)
 dret
veurecomarcada (VOCFOR)
 divisió del territori
veurehospital comarcal (DEM)
 institucions
 medicina preventiva i salut pública
veureintercomarcal (ATGC)
 geografia
Cerca comarca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Administració comarcal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Conjunt d’òrgans, jeràrquicament ordenats, que actuen amb personalitat jurídica única sota la direcció de la presidència del consell comarcal per a desenvolupar les funcions executives de caràcter administratiu que són competència comarcal.
es Administración comarcal

arbre d’interès comarcal c. nom. m.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits

comarca f.
Vocabulari forestal
divisió del territori
es comarca f.
fr contrée f.

comarca1 f.
Diccionari jurídic
dret
Extensió de territori, més reduïda que una regió, a la qual donen una certa unitat les relacions de veïnatge entre els llocs que la formen, o bé certes condicions naturals o fets històrics.
es comarca

comarca f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Regió natural de dimensions poc extenses.
Sin. abs.: contrada f.
2. Part d’una regió natural que se singularitza per uns aspectes determinats.
Ex.: Per la Llei del Parlament de Catalunya del 4 d’abril del 1987 i per la Llei complementària del 16 de març del 1988, el Principat de Catalunya es divideix en quaranta-una comarques politicoadministratives.

comarca2 f.
Diccionari jurídic
dret públic
Ens local territorial amb personalitat jurídica pròpia format per diferents municipis situats en una mateixa zona definida per lligams geogràfics, econòmics o culturals i creat per a la gestió de competències i serveis locals.
V. t.: província1 f., comunitat autònoma c. nom. f., ajuntament1 m.
es comarca

comarca3 f.
Diccionari jurídic
dret
Entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus.
es comarca

comarcada f.
Vocabulari forestal
divisió del territori

hospital comarcal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
institucions
medicina preventiva i salut pública
Establiment destinat a l’atenció hospitalària de la població d’una comarca natural. Atén un total de 30.000 a 60.000 habitants.

intercomarcal adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Que relaciona dues o més comarques.
Ex.: Lleida, Reus, Granollers, Vic, Vilafranca del Penedès, etc., s’han de considerar centres de relacions econòmiques intercomarcals.