Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (55 registres)
veureaclarida comercial (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureAcord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (DCA)
 ciències polítiques
veureacte de comerç (DJC)
 dret mercantil
veureactivitat comercial detallista (DJC)
 dret mercantil
veureagricultura comercial (ATGC)
 geografia
veureAnàlisi del Registre Comercial de Fauna i Flora en el Comerç (DCA)
 ciències polítiques
veurebalança comercial (FONECO)
 economia
veurebalança comercial (ATGC)
 geografia
veurebanc comercial (FONECO)
 economia
veurebarrera comercial (FONECO)
 economia
Cerca comerç a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aclarida comercial c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
en commercial thinning subst.
es aclareo comercial c. nom. m.
fr éclaircie commercialisable c. nom. f.

Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: GATT
ciències polítiques
Acord internacional que tenia per objectiu la promoció del comerç, signat per vint-i-tres estats membres de les Nacions Unides el 30 d’octubre de 1947 a Ginebra i vigent fins al 1994.
V. t.: Organització Mundial del Comerç n. pr. f.
en General Agreement on Tariffs and Trade n. pr.
es Acuerdo general sobre aranceles de aduanas y comercio n. pr. m.
fr Accord général sur tarifs douanières et commerce n. pr. m.

acte de comerç c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acte comprès dins les lleis mercantils o qualsevol altre de naturalesa anàloga.
es acto de comercio

activitat comercial detallista c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: comerç detallista c. nom. m.

agricultura comercial c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Activitat agrícola dirigida a proveir la indústria de primeres matèries.

Anàlisi del Registre Comercial de Fauna i Flora en el Comerç n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: TRAFFIC
ciències polítiques
Xarxa mundial establerta per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals (UICN) i el Fons Mundial per a la Natura (WWF) amb oficines repartides per les àrees clau del tràfic il·legal d’espècies, que té per missió el control del comerç internacional d’espècies animals i vegetals i dels productes que en deriven, a més de donar suport al Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES) i d’executar-lo.
en Trade Records Analysis of Fauna and Flora in Commerce n. pr.
es Análisis de los Registros del Intercambio de Fauna y Flora en el Comercio n. pr. m.
fr Analyse des registres du commerce de la faune et de la flore n. pr. f.

balança comercial c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Balança de mercaderies.
en trade balance subst.

balança comercial c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Volum i valor de les importacions i exportacions d’un país o entre dos o més països que mantenen intercanvi comercial.
2. P. EXT. Diferència existent entre el total d’importacions i el total d’exportacions.

banc comercial c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Banc que accepta dipòsits i està cobert per la garantia de dipòsits.
en commercial bank subst.

barrera comercial c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Proteccionisme.
en protection subst.