Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veureacte de comunicació (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureacte de comunicació judicial (DJC)
 dret processal
veurecomunicació (VOCFOR)
 generalitats
veurecomunicació (VPCA)
veurecomunicació (DEM)
 conceptes generals i de suport
 Ã²rgans i sistemes
veurecomunicació (DJC)
 dret
veurecomunicació (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurecomunicació interauricular (DEM)
 anatomia
 cardiologia
 embriologia
 malalties i síndromes
veurecomunicació interpersonal (VPCA)
 conducta social
veurecomunicació interventricular (DEM)
 anatomia
 cardiologia
 embriologia
 malalties i síndromes
Cerca comunicació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acte de comunicació m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en act of communication subst.
es acto de comunicación m.
fr acte de communication m.

acte de comunicació judicial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Acte processal dirigit a les parts presents i futures en virtut del qual es dona informació sobre les resolucions judicials que es dicten o es comunica la possibilitat de dur a terme una actuació amb rellevància processal.
es acto de comunicación judicial

comunicació f.
Vocabulari forestal
generalitats

comunicació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Balasch i Mengual 1976.
en communication subst.

comunicació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
Acció d’estar en relació mitjançant un pas; l’efecte.

comunicació f.
Diccionari jurídic
dret
Aportació científica a una reunió d’estudiosos.
Ex.: Una comunicació al Ple de l’Institut. Presentar una comunicació al Congrés de Medicina.
es comunicació

comunicació f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en communication subst.
es comunicación f.
fr communication f.

comunicació interauricular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: CIA
anatomia
cardiologia
embriologia
malalties i síndromes
Cardiopatia congènita caracteritzada per la presència d’un orifici interauricular, que comunica les dues aurícules. Hom en distingeix tres classes: forat secundari o ostium secundum, situat a la zona central del septe interauricular, que és l’anomalia més freqüent d’aquesta índole i pot associar-se amb un prolapse de la vàlvula mitral; forat primari o ostium primum, localitzat a l’àrea més inferior de l’envà, entre la vàlvula tricúspide i la vàlvula mitral, i el si venós, que resideix a la part alta del septe, junt a la desembocadura de la vena cava superior i s’associa sovint amb un drenatge venós pulmonar anòmal incomplet. D’altres malformacions associades són l’estenosi valvular pulmonar moderada i l’estenosi mitral (síndrome de Lutembacher). També pot ésser un dels elements constituents de la síndrome del Holt-Oram. La sang de l’aurícula esquerra passa a l’aurícula dreta i causa sobrecàrrega del cor dret, car la paret del ventricle dret és més prima i distensible que la de l’esquerre. Les embòlies pulmonars o les sistèmiques (paradoxals) són poc freqüents. Una forma exagerada de comunicació interauricular és l’aurícula única.
Sin. compl.: defecte atrioseptal

comunicació interpersonal c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
conducta social
Terme documentat a Garcia i Garau 1973.
en interpersonal communication subst.

comunicació interventricular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: CIV
anatomia
cardiologia
embriologia
malalties i síndromes
Cardiopatia congènita caracteritzada per la presència d’un orifici en el septe interventricular que comunica els dos ventricles, situat gairebé sempre en la part alta del septe, per damunt de la cresta supraventricular i per sota de les vàlvules sigmoides aòrtiques, rarament de localització subpulmonar o infundibular o bé al bell mig de l’envà (orificis múltiples). Pot associar-se amb la persistència del conducte arteriós i amb la coartació de l’aorta. Les alteracions hemodinàmiques depenen de la grandària de l’orifici septal i de la resistència vascular pulmonar: comunicació interventricular petita (malaltia de Roger), inferior a 1 cm; comunicació interventricular mitjana, entre 1 i 1,5 cm; comunicació interventricular gran o hipertensa, entre 1,5 i 3 cm, amb equilibri tensional d’ambdós ventricles, curtcircuit depenent de la resistència vascular pulmonar i possibilitat d’inversió del flux sanguini interseptal, que és la comunicació interventricular del tipus Eisenmenger (complex d’Eisenmenger). Hi ha una certa tendència al tancament espontani del defecte septal. Si el malalt no mor d’insuficiència cardíaca en el primer any de la vida, s’acaba per establir la síndrome d’Eisenmenger. Una forma extrema és el canal auriculoventricular comú associat amb una comunicació interventricular del tipus ostium primum i insuficiència mitral.