Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 46 (456 registres)
veureàcid concentrat (AQQ)
 química
veureacomodació de conca (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureacomodament de conca (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureacord concordatari (DJC)
 dret canònic
veureacrozona concurrent (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureacta de conciliació (DJC)
 dret processal
veurealiment concentrat (DRAMAD)
 ramaderia
veurealtura mitjana de la conca (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veureanàlisi de conca (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureanticoncepció (VOCBIOREP)
 biologia
Cerca conc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid concentrat c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en concentrated acid subst.

acomodació de conca f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Espai potencial d’acomodament disponible en una conca que pot ésser reblert de sediments.
en basin acomodation
es acomodación de cuenca

acomodament de conca f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Espai potencial d’acomodació disponible a tota una conca que pot ésser reblert de sediments.
en basin accomodation
es acomodación de cuenca

acord concordatari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
V.: acord Estat - confessió religiosa c. nom. m.

acrozona concurrent f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Acrozona coincident.
Sin.: zona d’extensió coincident f.
en concurrent range-zone
es acrozona concurrente

acta de conciliació c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Document que recull la compareixença i el resultat d’una conciliació preventiva.
es acta de conciliación

aliment concentrat m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Aliment per al bestiar, amb un elevat valor energètic, una digestibilitat alta i un baix contingut en fibra, que prové dels conreus, de residus industrials, etc.
es alimento concentrado m.

altura mitjana de la conca c. nom. f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
es altura media de la cuenca c. nom. f.

anàlisi de conca f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Branca de l’estratigrafia que s’ocupa de la distribució en l’espai i el temps de les unitats estratigràfiques dins una conca sedimentària i que fa la reconstrucció de les condicions ambientals i ecològiques que hi varen regnar al llarg de la història.
en basin analysis
es análisis de cuenca

anticoncepció f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
Sin. abs.: contracepció f.
en contraception subst.
es anticoncepción f.