Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (103 registres)
veureacomodació de conca (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureacomodament de conca (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurealtura mitjana de la conca (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veureanàlisi de conca (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurebicòncau -ava (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecon submarí de conca (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureconca (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureconca1 (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureconca1 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veureconca (ATGC)
 geografia
Cerca conca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acomodació de conca f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Espai potencial d’acomodament disponible en una conca que pot ésser reblert de sediments.
en basin acomodation
es acomodación de cuenca

acomodament de conca f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Espai potencial d’acomodació disponible a tota una conca que pot ésser reblert de sediments.
en basin accomodation
es acomodación de cuenca

altura mitjana de la conca c. nom. f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
es altura media de la cuenca c. nom. f.

anàlisi de conca f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Branca de l’estratigrafia que s’ocupa de la distribució en l’espai i el temps de les unitats estratigràfiques dins una conca sedimentària i que fa la reconstrucció de les condicions ambientals i ecològiques que hi varen regnar al llarg de la història.
en basin analysis
es análisis de cuenca

bicòncau -ava adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Dit d’un cos limitat per dues superfícies còncaves.

con submarí de conca m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Con submarí profund que es diposita normalment quan la caiguda del nivell marí és més ràpida que la subsidència del caire de la plataforma continental; amb això, l’emergència de la plataforma costanera i la formació de valls encaixades i canyons faciliten el transport de sediments cap a la conca i formen aquest con profund.
en basin floor fan
es cono submarino profundo
fr cône sous-marin de bassin

conca f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en basin subst., catchment subst.
es cuenca f.
fr bassin f.

conca1 f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
en basin subst.
es cuenca f.
fr bassin m.

conca1 f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
Depressió de l’escorça terrestre, de forma indeterminada (ovalada, allargada) i de dimensions molt variables (d’uns pocs a milers de quilòmetres quadrats), dins o al marge d’un continent, a les depressions i fosses marines; la qual és, o ha estat, un indret de sedimentació actual o antiga i afavorida per la subsidència, on s’hi depositen sèries sedimentàries molt potents, i productes volcànics.
Sin. abs.: conca sedimentària f.
en basin, sedimentary basin
es cuenca, cuenca sedimentaria
fr bassin, bassin sédimentaire

conca f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Territori rodejat de muntanyes.
2. Territori les aigües del qual aflueixen a un mateix riu o llac.
Ex.: La conca del Segre lliura les seves aigües al Ebre.