Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureconcert (DJC)
 dret
veureconcert (DPF)
 transport ferroviari
veureconcertar1 (DJC)
 dret
veureconcertar2 (DJC)
 dret
veureconcertar la circulació (DPF)
 transport ferroviari
veureefecte concertina (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuremecanisme concertat (BIOQ)
 bioquímica
veuremodel concertat (BIOQ)
 bioquímica
veuremodel concertat de la cinètica dels enzims al·lostèrics (BIOQ)
 bioquímica
veuremodel concertat de la unió d’oxigen a l’hemoglobina (BIOQ)
 bioquímica
Cerca concert a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

concert m.
Diccionari jurídic
dret
Acord entre diverses persones en vista d’un fi comú.
Ex.: Feu concert amb el rei de França. Concert econòmic. En el concert europeu de les nacions. Obrar de concert amb algú.
es concert

concert m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte de concertar.
fr régulation

concertar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Arranjar o ajustar amb algú {un pla, un projecte o l’execució d’una cosa}.
Ex.: El comptable ha optat per una jubilació parcial i ha concertat amb l’empresa un contracte a mitja jornada. Han concertat un conveni de col·laboració amb una entitat bancària.
es concertar, celebrar

concertar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Convenir o ajustar {la compra o el preu} d’una mercaderia.
Ex.: Abans d’iniciar el projecte, l’Ajuntament n’ha concertat el preu amb el contractista.
V. t.: cloure2 v. tr., posar terme c. v., tancar v. tr., terminar v. tr.
es concertar

concertar la circulació c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Comunicar-se les estacions entre si per demanar, concedir i prendre la via.
fr assurer

efecte concertina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
En la síndrome de Wolff-Parkinson-White, variació progressiva de la morfologia del complex ventricular per augment o disminució de la capacitat de conducció i excitació precoç per la via anòmala.

mecanisme concertat c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: unió de substrat c. nom. f.
en concerted mechanism subst.

model concertat c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
Sin. abs.: model MWC c. nom. m.
en concerted model subst., MWC model subst.

model concertat de la cinètica dels enzims al·lostèrics c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en concerted model of allosteric enzyme kinetics subst.

model concertat de la unió d’oxigen a l’hemoglobina c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en concerted model of hemoglobin oxygen binding subst.