Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureaconduir (DPF)
 transport ferroviari
veureconduir1 (VOCFOR)
 correcció de torrents
veureconduir1 (DJC)
 dret
veureconduir (NOV)
 enginyeria
veureconduir2 (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veureconduir2 (DJC)
 dret
veurepena de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors (DJC)
 dret penal
veureprivació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors (DJC)
 dret penal
veurereconduir (DJC)
 dret
Cerca conduir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aconduir v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Disposar les mercaderies de manera adequada en els vagons, a fi que no es puguin produir avaries en elles ni en els vehicles.

conduir1 v. tr.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
Fer algunes obres per dirigir les aigües.
V.: canalitzar v. tr.
es encauzar v. tr.
fr canaliser v. tr.

conduir1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Dur o traslladar {una persona} d’un indret a un altre sota la direcció i vigilància d’almenys un membre de les forces de seguretat.
Ex.: Els mossos han conduït el detingut a la comissaria.
Sin. compl.: escortar2 v. tr.
es conducir

conduir v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 51 de la segona sèrie.
it condurre v. tr.

conduir2 v. tr.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
V.: conduir1 v. tr.

conduir2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer obrar {alguna persona o alguna cosa} d’una manera determinada dirigint-la.
Ex.: L’inspector en cap va conduir els mossos d’esquadra durant la parada militar.
es conducir

pena de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Pena privativa de drets que inhabilita la persona condemnada per a conduir vehicles de motor i ciclomotors durant el període fixat en la sentència.
es pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores

privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: pena de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors c. nom. f.

reconduir v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Prorrogar tàcitament o expressament {un arrendament}.
Ex.: Reconduïren el contracte d’arrendament de la nau industrial.
es reconducir