Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (46 registres)
veureal·loreconeixement (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 hematologia i hemoteràpia
 histologia
 immunologia
veureamb coneixement de causa (DJC)
 dret
veurecartografia de sòls de reconeixement (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecobrar el coneixement (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureconeixement (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureconeixement (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureconeixement1 (DJC)
 dret
veureconeixement2 (DJC)
 dret
veureconeixement3 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureconeixement dels resultats (VPCA)
Cerca coneixement a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·loreconeixement m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
hematologia i hemoteràpia
histologia
immunologia
Reconeixement directe del TcR. Aquest receptor específic per a l’antigen dels limfòcits T interpreta les diferències en les molècules d’histocompatibilitat com a antigèniques sense que calgui que siguin presentades en el context de les molècules d’histocompatibilitat pròpies.

amb coneixement de causa loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Tenint prou informació per a opinar o actuar responsablement.
Ex.: És un advocat, és a dir, parla amb coneixement de causa.
es con conocimiento de causa

cartografia de sòls de reconeixement c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Conjunt de mapes traçats a nivell de reconeixement.
V.: mapa de sòls de reconeixement c. nom. m.
en reconnaissance soil survey
es cartografía de suelos de reconocimiento
fr cartographie pédologique de reconnaissance
gl cartografía de solos de recoñecemento

cobrar el coneixement m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Tornar en si.

coneixement m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Saber, ciència.

coneixement m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Facultat i acte intel·lectuals de conèixer; també, consciència de la pròpia existència.

coneixement1 m.
Diccionari jurídic
dret
Fórmula escrita al peu d’un document per una persona o un òrgan administratiu que deixa constància que s’ha assabentat del contingut del document.
Ex.: La secretària general d’Educació va rebre l’informe sense el coneixement signat pel conseller. Els Serveis Territorials d’Educació al Maresme - Vallès Oriental han signat el coneixement del document d’inici de les obres de l’escola.
es enterado

coneixement2 m.
Diccionari jurídic
dret
Examen judicial de les actuacions.
es conocimiento

coneixement3 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document que el capità o capitana d’una nau signa i remet a l’armador o armadora, en què reconeix les mercaderies carregades i les condicions del transport.
es conocimiento

coneixement dels resultats c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en knowledge of results subst.