Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (59 registres)
veureabús de confiança (DJC)
 dret penal
veureaigua confinada (DGEOL)
 hidrogeologia
veureaigua confirmada (DGEOL)
 hidrogeologia
veureaprenentatge de configuracions (VPCA)
veureaqüífer confinat (DGEOL)
 hidrogeologia
veureaqüífer confinat (DCA)
 geografia
veurearres confirmatòries (DJC)
 dret
veurecapa freàtica semiconfinada (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecirurgia de confirmació de gènere (DJC)
 dret civil
veurecoeficient de confiança (DEM)
 física
 investigació, metodologia i estadística
Cerca confí a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abús de confiança c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Acte il·lícit que consisteix a violar deures especials de lleialtat derivats de lligams entre l’autor i la víctima, de manera que aquell s’aprofita de les facilitats que aquesta relació comporta.
es abuso de confianza

aigua confinada f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Aigua d’un aqüífer recobert per una capa semipermeable o impermeable, que forma un mantell captiu.
en confined ground water
es agua confinada
fr eau d’une nappe captive

aigua confirmada f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Aigua d’un pou o una deu de cabal permanent, de producció estable.
Ant.: aigua falsa f.
es agua firme

aprenentatge de configuracions c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en configurational learning subst.

aqüífer confinat m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Aqüífer captiu.
en confined aquifer
es acuífero confinado
fr aquifère à nappe captive

aqüífer confinat m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Aqüífer captiu.
Sin. pref.: aqüífer captiu m.
en confined aquifer subst.
es acuífero confinado m.
fr aquifère captif m.

arres confirmatòries c. nom. f. pl.
Diccionari jurídic
dret
Arres que, un cop lliurades, impossibiliten a les parts de desdir-se del contracte.
es arras confirmatorias

capa freàtica semiconfinada c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Capa freàtica on el sostre o el substrat, o tots dos, està constituït per una formació semipermeable. Un exemple d’aquest tipus és una formació de sorres que estigui recoberta per una formació de llims o d’altres materials amb una baixa capacitat de transmissió de l’aigua.
en semi confined aquifer
es capa freática semicautiva
fr nappe phréatique semi-captive
gl capa freática semi-cativa
pt camada freática semi confinada

cirurgia de confirmació de gènere c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Cirurgia transsexual.
Sin. pref.: cirurgia transsexual c. nom. f.
es cirugía transexual

coeficient de confiança m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
investigació, metodologia i estadística
Indicador de la credibilitat d’un mesurament basat en la comparació dels resultats obtinguts en una prova inicial i en una de comprovació efectuada amb procediment diferent, o entre els obtinguts en dues proves realitzades amb procediment similar.
en reliability coefficient