Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureconfrontar (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureconfrontar1 (DJC)
 dret penal
veureconfrontar (LMC)
 construcció
veureconfrontar (DPF)
 transport ferroviari
veureconfrontar2 (DJC)
 dret públic
veureconfrontar3 (DJC)
 dret públic
Cerca confrontar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

confrontar v. tr.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Sin. compl.: afrontar v. tr.
es limitar v. tr.

confrontar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Acarar1.
Ex.: Va confrontar l’acusat amb el testimoni per veure qui dels dos amagava alguna cosa.
Sin. pref.: acarar1 v. tr.
es carear, confrontar

confrontar v. prep.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: afrontar v. prep.
de grenzen
en to adjoin
es lindar
fr avoisiner

confrontar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Verificar que la mercaderia que es transporta coincideix amb la que consta a la documentació.

confrontar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Acarar2.
Ex.: Van confrontar els textos per veure si un dels dos era un plagi de l’altre.
Sin. pref.: acarar2 v. tr.
es confrontar, cotejar

confrontar3 v. intr.
Diccionari jurídic
dret públic
Afrontar4.
Ex.: Espanya confronta amb Portugal.
Sin. pref.: afrontar4 v. intr.
es colindar, lindar, rayar