Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurecondició conseqüent (VPCA)
veureconseqüent (VPCA)
veureconseqüent (DGEOL)
 geomorfologia estructural
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureconseqüent (ATGC)
 geografia
veureconseqüentment (DJC)
 dret
veureriu conseqüent (ATGC)
 geografia
veurevessant conseqüent (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca conseqüent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

condició conseqüent c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
V. t.: condició antecedent c. nom. f.
en consequent condition subst.

conseqüent m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974; Castellanos 1975.
en consequent subst.

conseqüent adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
geomorfologia fluvial i lacustre
Dit del pendís, de la vall, del curs d’aigua que, en una cuesta, s’inclina o hi circula l’aigua en el mateix sentit paral·lel al cabussament. Pot tractar-se d’una vall oberta en un dors de capa.
Ant.: obseqüent1 adj.
en consequent
es consecuente
fr conséquent

conseqüent adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit de la vall o el corrent fluvial originals, establerts d’acord amb el pendent de la superfície en energia.

conseqüentment adv.
Diccionari jurídic
dret
D’una manera conseqüent.
Ex.: És indubtable que els jutges han de sentenciar sempre conseqüentment amb les lleis. Els diputats més íntegres van actuar conseqüentment, i per això van presentar llur dimissió irrevocable.
es consecuentemente, por consecuencia

riu conseqüent c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Riu que acut directament al riu principal d’una conca.

vessant conseqüent c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Tret fisiogràfic d’un relleu monoclinal que correspon al vessant que constitueix el dors de cuesta, aproximadament paral·lel a la direcció de capa. És llarga, amb un pendent suau (pendent cataclinal), amb una capa superior resistent a l’erosió.
V. t.: cuesta f., relleu monoclinal c. nom. m.
en dip slope
es vertiente consecuente
fr versant conséquent