Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureconsistència (VPCA)
veureconsistència (VMCS)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureconsistència (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 medicina preventiva i salut pĂşblica
 microbiologia i patologia infecciosa
veureconsistència (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
veureconsistència1 (DCA)
 fĂ­sica
veureconsistència (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureconsistència2 (DCA)
 fĂ­sica
veureconsistència3 (DCA)
 fĂ­sica
veureconsistència conductal (VPCA)
veurelímits de consistència (DMCSC)
 components minerals del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
Cerca consistència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

consistència f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garau 1976.
en consistency subst.

consistència f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en consistency subst.
es consistencia f.
fr consistance f.

consistència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
medicina preventiva i salut pĂşblica
microbiologia i patologia infecciosa
En epidemiologia, coincidència en les troballes de diferents estudis amb mètodes diferents o portats a terme per investigadors diferents.

consistència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
En estadística, característica d’un estimador quan la seva probabilitat d’acostar-se al valor veritable tendeix a 1 a mesura que augmenta la mida de la mostra.

consistència1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
fĂ­sica
Solidesa, coherència entre les parts d’una cosa.
en consistency subst.
es consistencia f.
fr consistance f.

consistència f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Estat físic d’un sòl que no té una definició precisa; representa globalment la manifestació d’un conjunt de forces que tendeixen a impedir la deformació d’un sòl i, per tant, constitueix una expressió de les forces de cohesió. No té un gran interès des d’un punt de vista quantitatiu, ja que l’estat físic d’un sòl i la manera com es deforma són relativament constants en els dominis de consistència (de sòlid a líquid viscós) o límits d’Atterberg.
Segons l’estat d’humitat de la mostra de sòl es diferencia: 1) compacitat, que és la consistència a qualsevol estat d’humitat; 2) plasticitat i adhesivitat, que són estats físics en estat molt humit; 3) friabilitat, que és la consistència en estat humit o lleugerament humit, i 4) duresa, que és la consistència en estat sec. S’han establert diversos assaigs qualitatius específics per a caracteritzar-la.
en consistence
es consistencia
fr consistance

consistència2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
fĂ­sica
Grau de densitat, d’espessor.
en consistency subst.
es consistencia f.
fr consistance f.

consistència3 f.
Diccionari de les ciències ambientals
fĂ­sica
Coherència existent entre les partícules que constitueixen una massa.
en consistency subst.
es consistencia f.
fr consistance f.

consistència conductal c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garau 1976.
en behavioral consistency subst.

límits de consistència c. nom. m. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Límits d’Atterberg.
Sin. pref.: límits d’Atterberg c. nom. m.
es lĂ­mites de consistencia
pt limites de consistência