Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (40 registres)
veureaigua de constitució (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureaigua de constitució (DGEOL)
 cristal·lografia
 mineralogia: mineralogia general
veureaigua de constitució (VMCS)
 atmosfera i aigua del sòl
veureanticonstitucional (DJC)
 dret
veureautoqüestió d’inconstitucionalitat (DJC)
 dret constitucional
veurecausa constitucional (DEM)
 malalties i síndromes
veureConstitució (CINZ)
 zoologia
veureconstitució1 (DJC)
 dret
veureconstitució2 (DJC)
 dret
veureconstitució3 (DJC)
 dret
Cerca constitució a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua de constitució c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

aigua de constitució f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
mineralogia: mineralogia general
Aigua que es troba present en forma hidroxílica en els cristalls d’alguns minerals i que es desprèn en escalfar-los a una temperatura determinada.
en combined water
es agua de constitución
fr eau de constitution

aigua de constitució c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i aigua del sòl
en constitution water subst.
es agua de constitución c. nom. f.
fr eau de constitution c. nom. f.

anticonstitucional adj.
Diccionari jurídic
dret
Contrari a la constitució.
Ex.: No han acceptat la inscripció de l’entitat perquè consideren que el seu objectiu és anticonstitucional.
es anticonstitucional

autoqüestió d’inconstitucionalitat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Instrument processal per mitjà del qual el Tribunal Constitucional planteja la inconstitucionalitat d’una norma amb força de llei.
es autocuestión de inconstitucionalidad

causa constitucional f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
Causa que actua sobre tot l’organisme i és deguda a una alteració del propi organisme, a vegades congènita.

Constitució n. pr. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Nom abreujat de la Constitució de la Comissió Internacional de Nomenclatura Zoològica.
en Constitution subst.

constitució1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de constituir.
Ex.: La constitució d’una nova societat. La constitució d’una renda.
es constitución

constitució2 f.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt de normes jurídiques fonamentals d’un estat, aprovat pel poble, que estableix els drets i els deures dels ciutadans i determina la forma de govern, les funcions i la composició de les institucions i les relacions que mantenen entre elles.
Ex.: La Constitució de l’any 1978. Violar la Constitució.
Sin. compl.: carta magna c. nom. f.
es constitución

constitució3 f.
Diccionari jurídic
dret
Disposició conciliar o papal sobre qüestions de fe o sobre els costums.
es constitución