Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (60 registres)
veureactivitats en surada relacionades amb la construcció naval (BMC)
 activitats i oficis nàutics
veureBanc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (DCA)
 economia
veureBanc Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament (DCA)
 economia
veurebastiment de construcció llisa (BMC)
 bastiments
veurebastiment de construcció tinglada (BMC)
 bastiments
veurebastimentó de construcció llisa (BMC)
 bastiments
veurebioconstrucció (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecodi de construcció (DGEOL)
 geofísica
veureconstrucció (VPCA)
 teoria
veureconstrucció (LMC)
 construcció
Cerca construcció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

activitats en surada relacionades amb la construcció naval c. nom. f. pl.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics

Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: BERD
economia
Institució bancària internacional, amb seu a Londres, constituïda el 1990 pels estats de la Unió Europea juntament amb altres estats amb l’objectiu de finançar inversions als antics estats comunistes d’Europa dirigides a introduir-hi reformes econòmiques i promoure’n el desenvolupament sostenible.
en European Bank for Reconstruction and Development n. pr.
es Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo n. pr. m.
fr Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement n. pr. f.

Banc Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: BIRD
economia
Institució bancària internacional constituïda l’any 1945 pels acords de Bretton Woods amb l’objectiu de facilitar el comerç i el desenvolupament internacionals. El programa del Banc pretén promoure entre els països deutors l’establiment d’estàndards i polítiques ambientals; assessorar i mitigar els impactes generats per qualsevol projecte del Banc Mundial; aconseguir el desenvolupament dels països d’acord amb criteris ambientals, i promoure la participació en el Fons Mundial per al Medi Ambient.
Sin. compl.: Banc Mundial n. pr. m.
en International Bank for Reconstruction and Development n. pr.
es Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo n. pr. m.
fr Banque International pour la Reconstruction et le Développement n. pr. f.

bastiment de construcció llisa c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

bastiment de construcció tinglada c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

bastimentó de construcció llisa c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

bioconstrucció f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Cos sedimentari ben diferenciat, a causa de les activitats vitals d’organismes colonials i entrampadors de partícules sedimentàries (coralls, algues, briozous, etc.).
2. Capacitat d’alguns grups d’organismes (coralls, algues, briozous, etc.) per a originar cossos sedimentaris ben diferenciats.
en bioconstruction
es bioconstrucción
fr bioclastique

codi de construcció m.
Diccionari de geologia
geofísica
En enginyeria sísmica, normes encaminades a la construcció d’edificis, ponts, etc., en zones sísmiques.
Sin. compl.: normes sismoresistents f. pl.
en building code
es código de construcción
fr code de construction

construcció f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
teoria
Terme documentat a Garcia 1974; Garau 1976.
Sin. abs.: constructe m.
en construct subst.

construcció f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Bau
en building, construction
es construcción
fr bâtiment, construction