Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (73 registres)
veureal·lèrgia de contacte (DEM)
 dermatologia
 immunologia
veureangle de contacte (VMCS)
 atmosfera i aigua del sòl
veureangle de contacte (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureangle de contacte (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureaurèola de contacte (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veureaurèola de contacte (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veurebretxa de contacte (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurebuit de contacte (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veurebuit de contacte (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veurecatĂ lisi de contacte (DEM)
 quĂ­mica
Cerca contacte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·lèrgia de contacte f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
immunologia
Al·lèrgia en què el contacte de l’al·lergogen amb la pell origina una reacció eczematosa.

angle de contacte c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i aigua del sòl
en contact angle subst.
es ángulo de contacto c. nom. m.
fr angle de contacte c. nom. m.

angle de contacte c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 90, 198
en contact angle subst.

angle de contacte c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Angle (θ) que forma la interfĂ­cie d’un lĂ­quid en equilibri amb una superfĂ­cie sòlida i una fase gasosa, en el punt de contacte de les tres fases. En aquest punt, la força resultant de la tensiĂł superficial sòlid-lĂ­quid, la tensiĂł superficial gas-sòlid i la tensiĂł superficial lĂ­quid-gas Ă©s nul·la (llei de Young): σsa − σsw − σwa cos θ = 0, en què σ Ă©s el coeficient de tensiĂł superficial de sòlid-aire (sa), sòlid-aigua (sw) i aigua-aire (wa), respectivament. L’angle de contacte sòlid-lĂ­quid tendeix a ser agut (θ < 90 °), si les forces d’adhesiĂł entre el sòlid i el lĂ­quid sĂłn mĂ©s grans que les forces de cohesiĂł en el lĂ­quid i mĂ©s grans que les forces d’atracciĂł entre el gas i el sòlid. En aquest cas el lĂ­quid mulla el sòlid, com una gota d’aigua pura sobre una superfĂ­cie inorgĂ nica llisa i neta. Un angle de contacte sòlid-lĂ­quid proper a 0° indica que la superfĂ­cie sòlida tĂ© una preferència gairebĂ© absoluta per l’aigua davant l’aire, la mullabilitat Ă©s perfecta respecte al lĂ­quid i la superfĂ­cie s’anomena hidròfila. Quan les forces adhesives sĂłn menors que les de cohesiĂł augmenta l’angle de contacte (θ > 90°), el lĂ­quid no mulla el sòlid i augmenta la repel·lència del sòlid respecte al lĂ­quid, de manera que un angle de contacte teòric de 180 ° indicaria una repel·lència total per l’aigua, la mullabilitat Ă©s nul·la i la superfĂ­cie s’anomena hidròfoba. Per a l’argila l’angle de contacte amb l’aigua Ă©s de 0 °, mentre que per a la matèria orgĂ nica Ă©s de 180 °. Si el lĂ­quid avança, l’angle de contacte en el front d’avanç s’anomena angle de mullena, mentre que si el lĂ­quid retrocedeix, s’anomena angle de retracciĂł. L’angle de contacte condiciona la velocitat de flux, per la qual cosa els diferents valors que tĂ© expliquen en part la histèresi capil·lar.
Sin. compl.: angle d’humectació c. nom. m.
en contact angle
es ángulo de contacto
fr angle de contact
gl ángulo de contacto
pt ângulo de contacto, ângulo de molhadura

aurèola de contacte f.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
Zona perifèrica d’una massa ígnia intrusiva on s’ha esdevingut un metamorfisme tèrmic a partir del contacte amb la roca encaixant, la qual presenta graus de metamorfisme decreixent a mesura que hom se n’allunya i amb un límit extern imprecís.
Sin. compl.: aurèola de metamorfisme f., zona de contacte f.
en contact aureole, metamorphic aureole
es aureola de contacto, aureola de metamorfismo
fr auréole de contact, auréole de métamorphisme

aurèola de contacte c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Regió en la qual les roques que envolten o han estat afectades per una intrusió ígnia han recristal·litzat en resposta a la calor subministrada per la intrusió, sense aportació o pèrdua de material. L’amplada de les aurèoles de contacte és molt variable depenent en part de la mida de la intrusió ígnia.
en contact aureole, metamorphic aureole
es aureola de contacto
fr aureole de contact
gl auréola de contacto

bretxa de contacte f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Bretxa d’intrusió.
fr brèche d’intrusion, brèche intrusive

buit de contacte c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en contact void subst.
es poro de contacto c. nom. m.
fr vide de contact c. nom. m.

buit de contacte c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Porus format a partir del pla de contacte entre un mineral en procés de dissolució i el material que l’envolta. Forma part de la porositat d’alteració.
en contact void
es poro de contacto
fr vide de contacte

catĂ lisi de contacte f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Catàlisi heterogènia que és deguda al poder adsorbent de les superfícies de contacte.