Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (60 registres)
veureabscopal (DEM)
 oncologia i radioterĂ pia
 Ă˛rgans i sistemes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureacopar (DAGRIC)
 agricultura
veureapendicopatia (DEM)
 gastroenterologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureapocopar (CINZ)
 zoologia
veurebroncopatia (DEM)
 pneumologia
veurecefalotoracòpag (DEM)
 anatomia
 embriologia
veureclinicopatològic -a (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 semiologia
veurecol·legi episcopal (DJC)
 dret canònic
veureconferència episcopal (DJC)
 dret canònic
veurecopa (DUQ)
 quĂ­mica
Cerca copa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abscopal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioterĂ pia
òrgans i sistemes
tècniques diagnòstiques i de tractament
Relatiu o pertanyent a l’efecte que la irradiació d’un òrgan o d’un teixit produeix sobre els òrgans o teixits no irradiats.

acopar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Retallar el brancam d’un arbre o d’una planta per donar-los una forma arrodonida.
es acopar v. tr.

apendicopatia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
malalties i sĂ­ndromes
Terme general per a designar les malalties de l’apèndix vermiforme.

apocopar v. tr.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Ometre deliberadament una o més lletres al final d'un mot o d'una arrel (com preveu l'article 29.3.1.1 d'aquesta obra).
en to elide v.

broncopatia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
Nom genèric de les malalties dels bronquis.

cefalotoracòpag m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
embriologia
Individu siamès unit al bessó pel cap, el coll i el tòrax, amb quatre extremitats superiors i quatre d’inferiors. Si hi ha dos caps ben desenvolupats és un craniotoracòpag bisimètric, i si un d’ells és ben desenvolupat i l’altre rudimentari, se’n diu craniotoracòpag asimètric o monosimètric.

clinicopatològic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
semiologia
Relatiu o pertanyent als símptomes d’una malaltia i a la seva patologia.

col·legi episcopal c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
Ă’rgan eclesiĂ stic format pels bisbes i dirigit pel summe pontĂ­fex.
es colegio episcopal

conferència episcopal c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
Organisme de l’Església catòlica que aplega i coordina tots els bisbes d’un estat o una regió eclesiàstica.
es conferencia episcopal

copa f.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Proveta en forma de copa.