Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureacopar (DAGRIC)
 agricultura
veureapocopar (CINZ)
 zoologia
veurecoparticipant1 (DJC)
 dret
veurecoparticipant2 (DJC)
 dret
veureecoparc (DCA)
 residus
 tecnologia
veureecoparc (DJC)
 dret ambiental
veureticopartenogènesi (VOCBIOREP)
 biologia
veuretoracoparacèfal -a (DEM)
 embriologia
Cerca copar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acopar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Retallar el brancam d’un arbre o d’una planta per donar-los una forma arrodonida.
es acopar v. tr.

apocopar v. tr.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Ometre deliberadament una o més lletres al final d'un mot o d'una arrel (com preveu l'article 29.3.1.1 d'aquesta obra).
en to elide v.

coparticipant1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que participa en una cosa juntament amb altres persones o entitats.
Ex.: L’empresari ha estat acusat de ser coparticipant en el delicte de frau.
es coparticipante

coparticipant2 m. i f.
Diccionari jurídic
dret
Persona o entitat que té participació amb altres en una cosa.
Ex.: Se sentia satisfet de la seva tasca com a coparticipant del projecte.
es coparticipante

ecoparc m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
tecnologia
Instal·lació de tractament integral de residus, que comprèn els processos de metanització, compostatge, embalatge, etc.
en eco-park subst.
es ecoparque m.
fr ecoparc m., parc écologique m.

ecoparc m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Instal·lació de tractament de residus orgànics que combina en un mateix recinte diverses operacions per a valorar els diferents tipus de deixalles.
es ecoparque

ticopartenogènesi f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en tychoparthenogenesis subst.
es ticopartenogénesis f.

toracoparacèfal -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Dit del monstre bessó asimètric en què el cap, rudimentari, del paràsit és implantat al tòrax de l’autòsit.