Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureaigua d’escorrentia (ATGC)
 geografia
veurecorrentia (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecorrentia (ATGC)
 geografia
veureescorrentia (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureescorrentia (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureescorrentia (ATGC)
 geografia
veureescorrentia (DCA)
 geografia
 geologia
veureescorrentia superficial (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuregaleria d’escorrentia lliure (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
Cerca correntia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua d’escorrentia c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Aigua que circula pels vessants de la muntanya i per les lleres que s’hi han format.

correntia f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Corrent d’aigua, esp. de les aigües del mar.
2. Corrent que mou la tramuntana, a la vorera, dins la badia (Alcúdia, Mallorca).
3. Flux i reflux periòdic del nivell de la mar (Manacor).
V.: corrent m.
es corriente marina
fr courant marin

correntia f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Corrent marí.
Sin. pref.: corrent marí c. nom. m.

escorrentia f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
Lloc per on s’escorre l’aigua.

escorrentia f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Lloc per on s’escorre o es filtra l’aigua.

escorrentia f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Part de l’aigua procedent dels meteors que no s’evapora, no es diposita ni s’infiltra, sinó que s’escorre per la superfície del terreny.

escorrentia f.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
geologia
Lloc per on s’escorre l’aigua.
Sin. compl.: escorrentiu m.
en runoff subst.
es escorrentía f.
fr fossé f.

escorrentia superficial c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Escolament superficial.
Sin. pref.: escolament superficial c. nom. m.
en runoff
es arroyada
fr ruissellement
gl escorrentía superficial, enxurrada, regueirada
pt escoamento superficial

galeria d’escorrentia lliure f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Galeria gravitacional.
es galería de escorrentia libre
fr galerie d’écoulement libre