Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 38 (378 registres)
veureacalcicosi (DEM)
 endocrinologia i nutrició
veureactinomicosi (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 odontoestomatologia
veureactinomicosi (DRAMAD)
 ramaderia
veureactinomicosi abdominal (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureactinomicosi cervicofacial (DEM)
 anatomia patològica
 malalties i síndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
 odontoestomatologia
veureactinomicosi pulmonar (DEM)
 anatomia patològica
 malalties i síndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
veureafanomicosi (VOCFOR)
 pesca continental
veureagroecosistema1 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureagroecosistema2 (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurealcohol poliglucosídic (DEM)
 química
Cerca cosí a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acalcicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
Deficiència de calci en l’organisme a causa d’una dieta que en conté poc.

actinomicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
odontoestomatologia
Malaltia infecciosa crònica produïda per actinomicets, bacteris de l’ordre dels actinomicetals, grampositius, immòbils, anaerobis o microaeròfils, de creixement lent i no esporulats, l’espècie més comuna dels quals és Actinomyces israelii. Aquest microorganisme forma part de la flora normal de la boca, la faringe i el còlon, per bé que pot envair els teixits contigus en determinades circumstàncies (fractures dels maxil·lars, periodontitis, cirurgia dental) o bé els pulmons per aspiració. Sovint es tracta d’una infecció polimicrobiana o infeccions mixtes amb altres gèrmens acompanyants: estafilococs (S. epidermidis, S. aureus), estreptococs (hemolítics, anaerobis, microaeròfils), enterobacteriàcies, Pseudomonas aeruginosa, bacteroides (B. fragilis, B. melaninogenicus, B. corrodens), fusobacteris, propionibacteris, Leptrotichia buccalis, etc. Les lesions anatomopatològiques són constituïdes per diversos abscessos crònics i trajectes fistulosos que exsuden una secreció purulenta que conté grànuls groguencs, diminuts, anomenats grànuls de sofre, que són masses d’actinomicets, disposats en forma de filaments radials acabats en forma de porra. Precisament el nom de la malaltia prové d’aquesta disposició radiada: fongs de raigs.
Sin. compl.: estreptotricosi
de Aktinomykose, Strahlenpilzkrankheit
en actinomycosis
es actinomicosis
fr actinomycose
it attinomicose

actinomicosi f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Malaltia bacteriana que afecta principalment el bestiar boví, rarament els porcs i els cavalls, produïda per Actinomyces bovis i caracteritzada per tumoració cervicofacial amb tendència a obrir-se i a supurar un pus groguenc.
es actinomicosis f.

actinomicosi abdominal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Actinomicosi localitzada habitualment a les regions ileocecal o rectosigmoïdal, consecutiva a un procés infecciós o perforador previ (apendicitis, diverticulitis). Es caracteritza pel desenvolupament d’una massa llenyosa, dolorosa, intraabdominal, amb trajectes fistulosos de la pell adjacent.

actinomicosi cervicofacial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
malalties i síndromes
microbiologia i patologia infecciosa
odontoestomatologia
És la forma més habitual de l’actinomicosi, desenvolupada a partir d’una càries dental, una periodontitis o una extracció dental en una boca sèptica. Es localitza a les regions submandibulars i submentoniana o a la galta, en forma d’una tumefacció inflamatòria crònica, de consistència llenyosa, fistulitzada en diversos indrets, amb la pell afectada de color porpra i calenta, i l’exsudació amb els característics grànuls de sofre. Pot complicar-se amb una osteïtis de les estructures subjacents, però molt rarament hi ha adenopaties regionals.

actinomicosi pulmonar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
malalties i síndromes
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Actinomicosi consecutiva a l’aspiració abundosa d’actinomicets. Es tracta d’una pneumopatia crònica semblant a una tuberculosi pulmonar fibrocavitària, que evoluciona vers la formació de trajectes fistulosos que s’obren en la superfície cutània del tòrax, amb afecció pleural (empiema) i costal (osteòlisi). Pot haver-hi també invasió local del mediastí, el cor, l’espai subfrènic o les vèrtebres, i produeix disseminacions hematogèniques al teixit cel·lular subcutani o al sistema nerviós central.

afanomicosi f.
Vocabulari forestal
pesca continental

agroecosistema1 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Ecosistema que ha estat modificat per la pràctica de l’agricultura. És objecte d’estudi de l’agroecologia.
V. t.: agroecologia1 f.
en agroecosystem
es agroecosistema
fr agroécosystem
gl agroecosistema

agroecosistema2 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema de producció d’aliments, fibres, pastures i biocombustibles. Segons les pràctiques agrícoles de maneig i el tipus d’inputs utilitzats, cal distingir: agricultura itinerant, agricultura tradicional de cultiu, agricultura intensiva amb ocupació d’agroquímics, agricultura biològica, agricultura biodinàmica, agricultura orgànica, agricultura ecològica i agricultura sostenible. Es diferencien per la productivitat, l’estabilitat, la sostenibilitat i l’equitat.
Sin. compl.: agrosistema m.
V. t.: agricultura itinerant c. nom. f., agricultura biodinàmica c. nom. f., agricultura ecològica c. nom. f., agricultura sostenible c. nom. f., anàlisi d’agroecosistemes c. nom. f., desenvolupament sostenible c. nom. m., serveis del sòl c. nom. m. pl., terra f. pl., ecologia profunda c. nom. f., economia del medi ambient c. nom. f., límits del creixement c. nom. m. pl., ecologia política c. nom. f., sistema agrosilvicultural c. nom. m., enfocament de sistemes del territori c. nom. m., serveis ecosistèmics del sòl c. nom. m. pl.
en agroecosystem
es agroecosistema
fr agroécosystème, agrosystème
gl agroecosistema

alcohol poliglucosídic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Qualsevol dels que responen a la fórmula C6nH10n + 2O5n.