Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 20 (199 registres)
veurea costa de1 (DJC)
 dret
veurea costa de2 (DJC)
 dret
veureAcosta, José de (DEM)
 epònims
veureacostament (VOCFOR)
 caça
veureagradació costanera (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureaigua costanera (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 hidrogeologia
veureamarrar de costat (DPESCA)
 pesca
veureanestèsia intercostal (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 neurologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureangiostròngil costa-riqueny (DEM)
 angiologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureapòfisi costal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
Cerca costa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a costa de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Mitjançant, s’aplica a un esforç, a un fatic o a un sacrifici.
Ex.: Ha aprovat les oposicions a costa de passar-se moltes hores estudiant.
es a costa de

a costa de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A càrrec de2.
Ex.: Vivia a costa de la seva parella i des que s’han separat té problemes econòmics.
Sin. pref.: a càrrec de2 loc. prep.
es a costa de, a expensas de

Acosta, José de n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Jesuïta castellà, que fou missioner al Perú, 1539-1600.

acostament m.
Vocabulari forestal
caça
es rececho m.

agradació costanera f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Component vertical d’un recobriment expansiu costaner (coastal onlap) que indica el valor de l’ascensió relativa del nivell de la mar.
en coastal aggradation
es agradación costera

aigua costanera f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
hidrogeologia
Aigua marina adjacent a la terra ferma, les propietats físiques de la qual són influïdes per la proximitat del continent, per les aigües continentals, per la poca profunditat, etc.
en offshore water
es agua costera

amarrar de costat v. tr. i intr.
Diccionari de pesca
pesca
Atracar de costat.
Sin. pref.: atracar de costat v. tr.

anestèsia intercostal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
neurologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Anestèsia regional produïda en injectar un anestèsic local a la vora dels nervis intercostals. Pot efectuar-se per injecció directa en la cara inferior de la costella o de l’apòfisi transversa corresponent. El segon procediment és anomenat blocatge paravertebral dorsal.

angiostròngil costa-riqueny m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
microbiologia i patologia infecciosa
(A. costaricensis) Angiostròngil que ocasiona l’angiostrongilosi abdominal.

apòfisi costal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Nom donat a l’arrel anterior o ventral de la base de les apòfisis transverses de les vèrtebres cervicals. Constitueix la formació homòloga d’una costella.