Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurea criteri de (DJC)
 dret
veureanàlisi multicriterial (DCA)
 ecologia
veurecriteri (VPCA)
veurecriteri d'aprenentatge (VPCA)
veurecriteri d'extinció (VPCA)
veurecriteri de condicionament (VPCA)
veurecriteri de Kruger (VOCBIOREP)
 biologia
veurecriteri de polaritat (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecriteri de selecció (DRAMAD)
 ramaderia
veurecriteris de Dallas (DEM)
 cardiologia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca criteri a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a criteri de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A judici de.
Ex.: La declaració de les dades gaudeix de confidencialitat a criteri dels sol·licitants.
Sin. pref.: a judici de loc. prep.
es a criterio de

anàlisi multicriterial f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Anàlisi basada en un conjunt de metodologies diferents que tenen per objectiu comparar paràmetres o factors heterogenis, incloent-hi els conflictes d’interessos que s’hi relacionen.
en multicriteria analysis subst.
es análisis multicriterial m.
fr analyse multicritères f.

criteri m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1933, 1934; Roca 1973; Garcia 1974; Castellanos 1975; Garau 1976; Tobeña 1977.
en criterion subst.

criteri d'aprenentatge c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en criterion of learning subst.

criteri d'extinció c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Roca 1973; Garcia 1974; Garau 1976.
en criterion of extinction subst.

criteri de condicionament c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974; Garau 1976.
en criterion of conditioning subst.

criteri de Kruger c. nom. m.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en Kruger’s criteria subst.
es criterio de Kruger c. nom. m.

criteri de polaritat m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
Norma emprada en estratigrafia per a determinar el sentit de creixement d’una o diverses capes, basada sovint en les estructures sedimentàries.
es criterio de polaridad
fr critère de polarité

criteri de selecció m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Criteri sobre el qual es realitzen les mesures de cara a tenir en compte un objectiu de selecció determinat.
es criterio de selección m.

criteris de Dallas m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Criteris anatomopatològics per al diagnòstic de miocarditis acordats pel Col·legi Americà de Cardiologia l’any 1984.